Stappenplan zelf schade aan uw auto verhalen

09/08/2017
schade-app

In een paar stappen kunt u een autoschade verhalen op de tegenpartij of op de verzekeraar van de tegenpartij. Niet elke schade zal eenvoudig te verhalen zijn, maar wij laten u graag kennismaken met de basisstappen van het verhalen van schade.

U raakt betrokken bij een ongeval. Als uw motorrijtuig WA casco verzekerd is, kunt u uw schade indienen bij uw eigen verzekeraar. Bij een beperktere dekking zult u zelf de schade moeten verhalen. U kunt eventueel uw rechtsbijstandverzekering of verhaalbijstandverzekering inschakelen. Wanneer u deze niet heeft, kunt u de volgende stappen volgen.

Stap 1 – Zorg voor een goede vastlegging

Stap 1 is gelijk de belangrijkste stap. Vul samen met de tegenpartij het Europees schadeformulier of de Schade App in. Maak ook foto’s van de situatie en vergeet niet de namen van getuigen te noteren. Nadat de betrokkenen een (digitale) handtekening hebben gezet, ligt de toedracht vast. Dit vormt een goede basis voor het verhalen van schade op de tegenpartij. Misschien nog wel belangrijker is het noteren van de contactgegevens van getuigen. Die kunnen verderop in het proces heel belangrijk zijn. Lees meer in het artikel Waarom is een getuigenverklaring bij aanrijding of ongeval belangrijk?

 

Stap 2 – Zorg voor een schadebegroting

Voordat u iemand aansprakelijk kunt stellen, moet u eerst weten om welk schadebedrag het gaat. Dit is belangrijk voor de eventuele expertise. Het maakt namelijk verschil of de schade in de honderden of juist in de duizenden euro’s loopt. Op basis van de schadebegroting beslist de verzekeraar wat de vervolgstappen zijn.

Stap 3 – Stel de tegenpartij aansprakelijk

Als de tegenpartij de schade met een motorrijtuig heeft veroorzaakt, kunt u de verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk stellen. Dit doet u met een zogenaamde aansprakelijkheidsstelling. Dit is een brief waarin u duidelijk aangeeft wat er gebeurd is en waarom u de tegenpartij hiervoor aansprakelijk stelt. De brief hoeft niet formeel te zijn en niet volgens een vast protocol geschreven te worden. Het belangrijkste is dat uit de brief duidelijk blijkt waarom de tegenpartij aansprakelijk is. Stuur bewijsmateriaal mee, zoals een kopie van de schademelding, getuigenverklaringen en eventuele foto’s. U moet de aansprakelijkheid van de tegenpartij namelijk aantonen.

Stap 4 – Het oordeel van de verzekeraar van de tegenpartij

Na bestudering van de schade zal de verzekeraar van de tegenpartij oordelen of ze de aansprakelijkheid erkent of afwijst. Ook kan zij extra gegevens opvragen of een voorstel doen voor een gedeelde aansprakelijkheid. In dat geval wordt de schade verdeeld over de partijen.

U staat in dit proces tegenover ervaren schade-experts van de verzekeraar van de tegenpartij. Vaak is het een oneerlijke strijd, want u weet niet precies wat uw rechten zijn en hoe u de verzekeraar kunt dwingen om uit te keren. Het verhalen van uw schade kunt u beter uitbesteden aan de schade-experts van 112schade.nl.