Waarom is een getuigenverklaring bij aanrijding of ongeval belangrijk?

11/10/2015

getuigenIndien je betrokken raakt bij een aanrijding is het belangrijk om bewijs te verzamelen. Kijk om je heen of er getuigen zijn van het ongeval. Zorg er eerst voor dat je de contactgegevens van de getuige ontvangt en kijk daarna pas naar de geleden schade. Getuigen vertrekken vaak snel wanneer er geen sprake is van ernstig letsel, toch kan een eenvoudige schade zich ontwikkelen tot een complexe schade.

Getuigenverklaring ter plekke invullen

Zijn er mensen die getuige zijn geweest van de aanrijding, vraag hen dan direct een getuigenverklaring in te vullen. De reden om dit zo snel mogelijk te doen is hoe langer je hiermee wacht, hoe groter de kans is dat bepaalde details vergeten worden. Ook familie of partners mogen dienen als getuige.

Is de tegenpartij een taxi- of buschauffeur dan is een getuigenverklaring een must. Vaak heeft de tegenpartij haast en laat ze alleen een visitekaartje achter. Wordt er later contact opgenomen dan zijn ze zich van geen kwaad bewust. Zonder getuigenverklaring wordt het dan lastig om de betrokkenheid van de tegenpartij aan te tonen. Zorg dus altijd voor een verklaring van een getuige. 

Waarom is een getuigenverklaring van belang?

Getuigenverklaringen kunnen een belangrijke rol spelen bij de afhandeling van schade na een ongeval. Het kan voorkomen dat het onduidelijk is wie aansprakelijk is voor de aanrijding. In deze situatie, als beide partijen er samen niet uitkomen, geeft een getuigenverklaring de doorslag.

Kunnen beide partijen niet aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is, dan is het ook niet mogelijk een schuldige aan te wijzen. Zonder schuldige kan het slachtoffer de schade niet verhalen op de verzekeraar van de dader. Een getuigenverklaring kan dan dienen als bewijs om zo alsnog schade te kunnen verhalen.

Hoe ziet een getuigenverklaring er uit?

Een papiertje met daarop diverse gegevens voldoet al als getuigenverklaring bij een aanrijding of ongeval. Klik hier voor een voorbeeld. Zorg er voor dat minstens de volgende dingen genoteerd worden door de getuige:

  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Eventuele relatie tussen betrokkene en getuige
  • Datum, tijd en plaats van het ongeval
  • Waar getuige zich ten opzichte van het ongeval bevond
  • Beschrijving van het ongeval

Tot slot dient de getuige de getuigenverklaring te ondertekenen met vermelding van de datum van de dag waarop en plaats waarin de verklaring is opgesteld.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief