Waarom is een getuigenverklaring bij aanrijding of ongeval belangrijk?

11/10/2021
getuigen

Als u betrokken raakt bij een aanrijding, dan is het belangrijk om bewijs te verzamelen. Kijk eerst of er getuigen zijn van het ongeval. Vraag vervolgens naar de contactgegevens van de getuige(n) en kijk daarna pas naar de geleden schade. Getuigen vertrekken vaak snel wanneer er geen sprake is van ernstig letsel. Toch kan een eenvoudige schade zich ontwikkelen tot een complexe schade.

Getuigenverklaring ter plekke invullen

Zijn er mensen die getuige zijn geweest van de aanrijding? Vraag hen dan direct een getuigenverklaring in te vullen. Wacht u te lang, dan is de kans groter dat zij bepaalde details vergeten. Ook familie of partners mogen dienen als getuige.

Is de tegenpartij een taxi- of buschauffeur? Dan is een getuigenverklaring een must. Vaak heeft de tegenpartij haast en wordt alleen een visitekaartje achtergelaten. Neemt u later alsnog contact op, dan blijkt deze zich van geen kwaad bewust. Zonder getuigenverklaring wordt het lastig om de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan te tonen. Zorg dus altijd voor een verklaring van een getuige. 

Waarom is een getuigenverklaring van belang?

Getuigenverklaringen kunnen een belangrijke rol spelen bij de afhandeling van schade na een ongeval. Soms is het onduidelijk wie aansprakelijk is voor de aanrijding. In zulke situaties, als beide partijen er samen niet uitkomen, geeft een getuigenverklaring de doorslag.

Kunnen beide partijen niet aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is? Dan is het ook niet mogelijk een schuldige aan te wijzen. Zonder schuldige kan het slachtoffer de schade niet verhalen op de verzekeraar van de dader. Een getuigenverklaring kan dan dienen als bewijs om de schade alsnog te kunnen verhalen.

Wie mag een getuige zijn?

Een inzittende bij u in het voertuig telt ook mee als getuige maar een onafhankelijke getuige telt zwaarder.

Hoe ziet een getuigenverklaring er uit?

Een papiertje met daarop diverse gegevens voldoet al als getuigenverklaring bij een aanrijding of ongeval. Klik hier voor een voorbeeld. Zorg ervoor dat minstens de volgende dingen genoteerd worden door de getuige:

  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Eventuele relatie tussen betrokkene en getuige
  • Datum, tijd en plaats van het ongeval
  • Waar getuige zich ten opzichte van het ongeval bevond
  • Beschrijving van het ongeval

Tot slot dient de getuige de getuigenverklaring te ondertekenen met vermelding van de datum waarop en plaats waarin de verklaring is opgesteld.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief