Eendjes…

19/05/2022

Het is lente, overal wemelt het van de lammetjes, kleine eendjes en gansjes en dat betekent ook: gevaar voor overstekende eenden! Maar wanneer mag je remmen voor overstekende dieren en wanneer moet je doorrijden?

 

 

De rechter heeft zich over deze vraag gebogen, waarna het eendjesarrest een bekend fenomeen is geworden in de schadewereld. Maar waar kijken we naar bij de beoordeling van een dergelijke schade?

De rechter keek in deze zaak naar twee verschillende dingen: kan de achteroprijder anticiperen op de situatie en werd en zonder verkeersnoodzaak geremd? In principe is het zo dat je niet mag remmen zonder verkeersnoodzaak. Dierenliefhebbers zouden zich beroepen op de verkeersnoodzaak als er dieren oversteken, maar helaas kijkt de rechter daar anders naar. De aansprakelijkheid wordt beoordeeld naar de omstandigheden van het geval. Wordt er plotseling hard geremd (noodstop), of geleidelijk waardoor de achterligger kant anticiperen op het verminderen van de snelheid?

 

 

Ook kijken we bij de beoordeling van dergelijke schades naar het soort weg: op een snelweg remmen kan levensgevaarlijk zijn, binnen de bebouwde kom is het logischer dat men remt voor iets dat oversteekt, bijvoorbeeld een eend of een kat. Ook langs het water kan men eerder overstekende eenden verwachten. Het kan overigens ook uitmaken of de eenden van links of van rechts komen. Eenden van links kan de achterligger zelf eerder waarnemen dan van rechts. Ook de grootte van het dier kan een rol spelen. Ganzen zijn groter dan eenden en kunnen daarmee meer schade aanrichten en vallen sneller op. Dit geldt ook voor herten en zwijnen die men in de paartijd veel tegenkomt op bijvoorbeeld de Veluwe.

Zie je overstekende dieren of verwacht je ze tegen te komen, bedenk dan dat je eigen veiligheid en dat van de medeweggebruikers voorrang heeft op de dieren. Houd ook te allen tijde voldoende afstand tot de voorganger en let op je snelheid en de weg.

Ben je verzekerd voor schade door aanrijding met dieren?

Lees verder.