Ongevallendekking: Minder onderscheid in leeftijd

ongevallendekkingHet afgelopen jaar is de leeftijdsdifferentiatie bij de ongevallendekking op een reisverzekering bij verschillende verzekeringsmaatschappijen vervallen. Zo meldt een onderzoek van Moneyview. In vergelijking met 2012 maken 13 van de 37 onderzochte verzekeraars geen onderscheid meer in de hoogte van de uitkering voor personen onder en boven de 70 jaar bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. (meer…)

Lees meer

Ongevalsrisico jongeren even groot als ouderen

ongevalsrisicoHet ongevalsrisico voor jonge automobilisten is even groot als oudere rijders wanneer deze zich aan de maximum snelheid houden. Zo stelt het VKG na onderzoek.

Uit onderzoek blijkt dat jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar bijna twee keer zoveel schade veroorzaken als mannen boven de 30 jaar. Een te hoge snelheid is in bijna alle ongevalssituaties een van de oorzaken. (meer…)

Lees meer

Letselschadevergoeding mag niet meetellen voor AWBZ

letselschadevergoedingSinds 1 januari wordt een letselschadevergoeding aangemerkt als vermogen bij het bepalen van de eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Letselschade Raad vindt dit onacceptabel. Personen die slachtoffer zijn geworden van een ongeval of een medische fout hebben geen schuld aan hun letsel. Slachtoffers hebben hier niet om gevraagd, het overkomt ze. Volgens de wet hebben zij recht op een schadevergoeding. (meer…)

Lees meer

Minder verkeersongevallen: Parisiennes kunnen beter rijden

VerkeersongevallenDe Parijse politie zegt dat Parisiennes minder verkeersongevallen veroorzaken achter het stuur dan hun mannelijke tegenhangers. Cijfers tonen aan dat vorig jaar driekwart van de ongelukken in de Parijs veroorzaakt werd door een man en maar een kwart door een vrouw. In een nieuwsbrief merkt de politie op dat er minder slachtoffers zouden vallen als mannen zich in het verkeer zouden gedragen als vrouwen. (meer…)

Lees meer