Antwoorden prijsvraag AM:dag

07/12/2017
prijsvraag

Tijdens de AM:dag van 21 november 2017 hebben wij een prijsvraag gehouden onder de bezoekers. Bijgaand een overzicht van de vragen met daarbij de juiste antwoorden. Onderaan staan de drie winnaars van de dashcam.

Vraag 1

Stel deze fietser komt van rechts. Wie heeft er dan voorrang op de rotonde?

Antwoord:

De fietser fiets in tegenovergestelde richting op de rotonde.

Het fietspad is niet per definitie eenrichtingsverkeer, bij sommige rotondes is het toegestaan dat fietsers van twee richtingen komen en staat dit ook aangegeven. Bij kleinere rotondes is dit meestal niet het geval. Bij haaientanden dient u voorrang te verleden aan de bestuurders op een kruisende weg, dus ook wanneer de fietser tegen de richting inrijdt.

rotonde

Vraag 2

Tijdens een verkeersongeval heeft iemand een schram op arm opgelopen en heeft mede hierdoor en de schrik van het ongeval, 1 dag niet kunnen werken. Heeft het slachtoffer recht op een vergoeding, anders dan materiële vergoeding?

Antwoord:

Ja. Ook gering letsel is letsel. En ondanks het feit dat het omschreven letsel in deze casus niet ernstig van aard lijkt, kunnen de gevolgen daarentegen aanzienlijk zijn. De aard van de aanrijding kan leiden tot een traumatische ervaring en de schaafwond kan leiden tot verlittekening. In beide gevallen bestaat de mogelijkheid om voor de benadeelde naast materiële schade tevens een vergoeding voor de geleden en eventueel nog te lijden immateriële schade (smartengeld) te vorderen.

hand

Vraag 3

Is inparkeren (vooruit) is een bijzondere manoeuvre conform art. 54 RVV?

Antwoord:

Nee, het is wel een bijzondere verrichting volgens instructies van het CBR

inparkeren

Vraag 4

Kan 112schade.nl uw klanten bijstaan wanneer zijn autoverzekering niet via uw kantoor loopt?

Antwoord:

112Schade helpt alle klanten bij het verhalen van verkeers-en letselschade, ongeacht waar ze verzekerd zijn. U kunt als tussenpersoon deze dienstverlening uit service dus altijd aanbieden.

112schade klanten

De winnaars van de dashcam zijn:

  • De heer van Erven
  • De heer van Schijndel
  • De heer Weijers

Wij nemen binnenkort contact op met de winnaars.