Meer verkeersdoden – Wat zijn de veiligste plekken in de auto?

17/08/2018
beste plek in auto

Het aantal verkeersdoden stijgt. Uit een Belgisch onderzoek blijkt dat de bestuurder van een auto een grotere kans dan de andere inzittenden heeft om te overlijden ten gevolge van een ongeval. De veiligste plek bij een ongeval is een verrassende.

Autofabrikanten investeren veel geld in onderzoeken om auto’s veiliger te maken. Dat zien we bijvoorbeeld door de opkomst van zijairbags en natuurlijk de zelfremmende auto. Maar dodelijke ongelukken zijn niet volledig te voorkomen. Zeker niet met de snelheden waarmee met auto’s wordt gereden.

Wat is de gevaarlijkste plek in de auto bij een ongeval?

Op de twee voorstoelen heeft u de grootste kans om te overlijden door een ongeval. Op de bijrijdersstoel is de kans kleiner dan op de bestuurdersstoel. De bestuurder heeft een 37% grotere kans om te overlijden. De plekken achterin zijn veiliger. De bestuurder heeft namelijk 47% meer kans op een dodelijk ongeval in vergelijking met de passagiers op de achterbank. De veiligste plek is in het midden op de achterbank. Bij deze vergelijking is er vanuit gegaan dat er achterin driepuntsgordels gebruikt worden.

Uit Duits onderzoek blijkt iets anders

Zoals vaak het geval is zijn er ook onderzoeken die het tegendeel bewijzen. De Duitse Verzekeraarsbond heeft in 2015 een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat de kans op overlijden door een ongeval voorin kleiner is. De achterbank zou de gevaarlijkste plek in de auto zijn. De reden hiervoor was het gebrek aan veiligheidsmaatregelen achterin de auto. Mogelijk zijn er sindsdien betere voorzieningen getroffen die de passagiers achterin beter beschermen. Of ze zijn voor de onderzoeken van verschillende uitgangspunten uitgegaan.

Hoeveel verkeersdoden vallen er jaarlijks?

In 2017 waren er 613 verkeersdoden te betreuren. Het aantal verkeersdoden nam tot 2013 af tot 570. Daarna zagen we een jaarlijkse stijging. In 2017 ging van de 613 verkeersdoden in totaal om 201 inzittenden in een auto. Onder de verkeersdoden zijn jonge mensen van 15 tot 29 jaar en 65-plussers oververtegenwoordigd. De meeste doden in het verkeer ontstaan door een ongeval op de fiets. Dit aantal is sterk gestegen door de sterke toename van het aantal elektrische fietsen.

De veiligheid wordt steeds beter, maar het wordt ook steeds drukker

Vergeleken met 10 jaren geleden zijn de auto’s veiliger geworden. Niet alleen voor de inzittenden, maar ook voor andere weggebruikers. Nu de economie weer beter draait worden de wegen weer drukker. Er zijn meer mensen met een baan, dus drukkere wegen zijn een logisch gevolg. Hierdoor zal vermoedelijk het aantal doden in het verkeer de komende jaren verder stijgen.