112schade.nl is AVG-proof, de gegevens van uw cliënten zijn veilig

“Hoe gaat 112Schade om met de gegevens van mijn klant?” “Is er een verwerkingsovereenkomst nodig tussen mij als intermediair en 112schade.nl?” Deze en soortgelijke vragen houdt ons allemaal bezig in voorbereiding op de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het verwerken van persoonsgegevens. (meer…)

Lees meer

‘Autoverzekeraars willen regie op WA-schade’

Moet de autoverzekering verschuiven van voertuig naar mens? Heeft een directe autoverzekering, waarbij schade als gevolg van een aanrijding altijd door de eigen verzekeraar wordt afgehandeld, toekomst in Nederland? Welke impact heeft de autonoom rijdende auto op het businessmodel van verzekeraars? En waar in al deze ontwikkelingen staat de klant, de verzekerde, het slachtoffer? (meer…)

Lees meer

Nieuwe medewerkers bij 112schade.nl

Onlangs is er bij 112schade.nl een wisseling van de wacht geweest. Remco Vendelbosch, onze operationeel manager gaat de functie van accountmanager vervullen en Steven Fikkert is bij 112schade gekomen om de rol van Remco over te nemen.

Lees meer

Antwoorden prijsvraag AM:dag

Tijdens de AM:dag van 21 november 2017 hebben wij een prijsvraag gehouden onder de bezoekers. Bijgaand een overzicht van de vragen met daarbij de juiste antwoorden. Onderaan staan de drie winnaars van de dashcam.

Lees meer

Wie is aansprakelijk bij een kettingbotsing?

kettingbotsingEen kenmerk van een kettingbotsing is vaak chaos. Wie veroorzaakte nu de botsing en is de achteropkomende bestuurder standaard verantwoordelijk voor het ongeval? Wie moet je nu aansprakelijk stellen als je de voorste partij bent? De oplossing is eenvoudiger dan men denkt.

Wanneer je de voorste partij bent en van achter wordt aangereden stel je normaliter de achteropkomende partij aansprakelijk. Echter wanneer die is doorgedrukt is maar de vraag of deze partij wat te verwijten valt. Logisch zou dan zijn om de partij aansprakelijk te stellen die voor het doordrukken verantwoordelijk is maar in een enorme kettingbotsing is dat bijna niet meer te doen.

Bedrijfsregeling Schuldloze Derde
Om dit en andere problemen te voorkomen kan de zogenaamde “schuldloze derde” zich in beginsel beroepen op de zogeheten bedrijfsregeling Schuldloze Derde. Deze regeling voorziet in een oplossing voor de situatie dat degene die buiten zijn schuld schade lijdt als gevolg van een ongeval waarbij behalve hijzelf twee of meer partijen zijn betrokken, en redelijkerwijs is aan te nemen dat tenminste één van die partijen aansprakelijk is voor die schade.

Dit betekent dat de schuldloze derde bij een kettingbotsing de achteropkomende partij aansprakelijk kan stellen ongeacht of deze nu wel of niet is doorgedrukt. De verzekeraar die door een schuldloze derde of diens belangenbehartiger als eerste wordt aangesproken wordt de regelend verzekeraar genoemd en dient de schade zonder verdere discussie te vergoeden.

Wanneer is de bedrijfsregeling Schuldloze Derde niet van toepassing ?
Als er bij een verkeersongeval twee motorrijtuigen betrokken zijn, waarvan er;

–          Eén motorrijtuig onverzekerd is, of

–          Eén motorrijtuig onbekend is, of

–          Eén van de betrokken voertuigen een buitenlands motorrijtuig betreft.

In alle andere gevallen is de bedrijfsregeling Schuldloze Derde van toepassing.

In de praktijk komt het echter te vaak voor dat de eerst aangesproken verzekeraar haar status als regelend verzekeraar niet accepteert en de benadeelde doorverwijst naar de volgende c.q. achterste partij. Indien er geen sprake is van één van de hierboven vermelde uitsluitingsgronden dient de eerst aangesproken verzekeraar haar status van regelend verzekeraar te accepteren en de schade van de schuldloze derde te vergoeden.

Lees hier meer over de bedrijfsregeling Schuldloze Derde

Lees meer