Wat kruis je aan op het schadeformulier? Verliet een parkeerplaats (2) of reed weg van een parkeerplaats (4)

03/02/2022

Je hebt net boodschappen gedaan en rijdt weg via het parkeerterrein naar de openbare weg. Plots zie je in je ooghoek een auto die diens parkeervak verlaat. Het komt helaas tot een aanrijding, maar wat vul je in op het schadeformulier? Er zijn namelijk twee kruisjes die je kunt zetten, bij vakje 2: verliet een parkeerplaats, en bij vakje 4: reed weg van een parkeerplaats. Het zorgt voor veel onduidelijkheid onder degenen die betrokken zijn bij de aanrijding, maar ook bij verzekeraars. Want wat is nu precies het verschil?

Onlangs hebben wij bij 112schade.nl een dergelijke schade binnengekregen. Cliënt (verder te noemen B) was al uit parkeerstand weggereden en reed over de parkeerplaats naar de uitgang. B kruist dan ook vakje 4 aan en geeft bij de opmerkingen aan dat hij een parkeerterrein verliet. Een andere partij (A) kwam uit het parkeervak, kruist vakje 2 aan en geeft bij de opmerkingen aan een parkeervak verlaten te hebben. Er ontstond een aanrijding.

 

 

De betreffende verzekeraar van A stelde een schulddeling voor. Beide partijen reden immers weg van een parkeerplaats.

Wij lieten het hier echter niet bij zitten en met succes!

Het wegrijden van een parkeerplaats en het verlaten van een parkeervak is immers niet hetzelfde.

 

 

Het woord ‘parkeerplaats’ wordt doorgaans voor zowel een parkeervak als een parkeerterrein gebruikt. En dat zorgt voor een hoop verwarring. Wanneer je je parkeervak al even verlaten hebt en je rijdt over de parkeerplaats richting uitgang, dan valt dit niet onder het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre (artikel 54 RVV) ten opzichte van andere bestuurders die op dat moment uit een parkeervak rijden.

Het verlaten van een parkeervak is wel altijd een bijzondere manoeuvre ten opzichte van het overig verkeer. Dit hebben wij ook zo uitgelegd aan de verzekeraar van B. Hierdoor hebben wij de schade van A volledig kunnen verhalen.

De vraag moet in dergelijke zaken dan ook altijd zijn: ten opzichte van wie is hetgeen wat jij doet bijzonder? Aan wie ben je voorrangsplichtig? Aan degene die zijn parkeervak verlaat? Nee. Wel aan degene die op de openbare weg rijdt wanneer jij het parkeerterrein wilt verlaten. Je verlaat dat namelijk een uitrit, ook dat is een bijzondere manoeuvre.

Niet alleen de bestuurder die geschrokken en vol adrenaline na de aanrijding het schadeformulier goed probeert in te vullen,worstelt met dit vraagstuk.  Deze grote onduidelijkheid speelt ook bij verzekeraars en tevens bij het KIFID. In uitspraak van 22 mei 2020 (2020-443) werd de volgende kwestie aan het KIFID voorgelegd:

Situatie die het KIFID beoordeelde

 

Het KIFID komt tot de volgende conclusie:

“Verzekeraar heeft zijn standpunt ingenomen op basis van het door partijen ondertekende aanrijdingsformulier en het schadebeeld. Op het formulier hebben Consument en Tegenpartij aangegeven dat zij wegreden van een parkeerplaats. Dit strookt met de situatieschets op het aanrijdingsformulier, waaruit blijkt dat Consument achteruit het parkeervak verliet…”

 

“Het hiervoor overwogene leidt tot de conclusie dat Verzekeraar de schadeclaim terecht op basis van schulddeling 50:50 heeft afgehandeld…”

 

 

 

Ook in dit voorbeeld was partij B op weg naar de uitgang van het parkeerterrein en verliet partij A (achteruit) het parkeervak.

Zowel de verzekeraar als het KIFID komen dan tot een onjuiste afwikkeling op 50%.  Ons inziens zou partij A volledig aansprakelijk zijn geweest.

 De Geschillencommissie Schadeverzekeraars van het Verbond van Verzekeraars heeft zich over eenzelfde kwestie gebogen. In haar uitspraak komt de commissie gelukkig tot een betere conclusie en een duidelijk advies voor de schadebehandelaar bij de verzekeraar.

Situatie die de Geschillencommissie beoordeelde

 

 

” Op het Europees Schadeformulier kunnen bestuurders door middel van kruisjes de toedracht van een aanrijding vastleggen. Bij vakje 4 is onder meer vermeld: “reed weg van een parkeerplaats”. De commissie signaleert dat in de dagelijkse praktijk van de schadebehandeling het ‘wegrijden van een parkeerplaats’ soms te snel op een lijn wordt gesteld met het wegrijden (uit parkeerstand optrekken) in de zin van de OVS. Bestuurders vatten ‘parkeerplaats’ op als het vak waarin één auto past, maar ze zien ‘parkeerplaats’ ook als het gehele parkeerterrein, met plaats voor een groot aantal auto’s. In het laatste geval kan er na het wegrijden al een grote afstand zijn afgelegd, terwijl de bestuurder in zijn/haar beleving nog altijd bezig is met het ‘wegrijden van de parkeerplaats’.

 

 

De commissie wijst er op dat het aankruisen van vakje 4 niet automatisch betekent dat er sprake is van een bijzondere verrichting. Het is aan de behandelaars om de op de voorzijde van het schadeaangifteformulier aangegeven toedracht te beoordelen in samenhang met de andere stukken uit het dossier. ”

 

Samenvattend is het dus altijd goed om je te realiseren wat er wordt dan wel is aangekruist. Het is uiteindelijk aan de schadebehandelaar om hier altijd kritisch naar te kijken en de aansprakelijkheid juist te beoordelen.

In het licht van het mogelijk toekomstige WA-Direct is het dan ook nog belangrijker om scherp zijn op de feitelijke beoordeling van de aansprakelijkheid door de schadebehandelaar van de verzekeraar en daarnaast ook of die beoordeling duidelijk en juist aan u of uw verzekerde wordt uitgelegd.

Uiteraard kunnen wij deze en andere vraagstukken beoordelen en u daarbij helpen.