112schade.nl is AVG-proof, de gegevens van uw cliënten zijn veilig

30/04/2018
AVG proof

“Hoe gaat 112Schade om met de gegevens van mijn klant?” “Is er een verwerkingsovereenkomst nodig tussen mij als intermediair en 112schade.nl?” Deze en soortgelijke vragen houdt ons allemaal bezig in voorbereiding op de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het verwerken van persoonsgegevens.
Zodra 112schade.nl de schademelding vanuit het intermediair ontvangt, heeft 112schade.nl de beschikking over de persoonsgegevens die met de schademelding worden aangeleverd. Hier komt inderdaad de toepassing van de AVG om de hoek kijken, omdat het in zo’n schademelding gaat over (de verwerking van) persoonsgegevens. Heel nieuw zijn deze regels echter niet en bij bestudering van de AVG zal blijken dat er niet veel verandert dan wel hoeft te veranderen.

Informatieplicht binnen de AVG

Een belangrijk recht dat betrokkenen (ook wel: klanten) hebben op grond van de AVG is het recht op informatie over de verwerkingen. Meer specifiek hebben zij het recht om te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt en waarom.

Uitgangspunt is dat een organisatie altijd een informatieplicht heeft wanneer deze persoonsgegevens verwerkt. Het informeren van de klant kan bijvoorbeeld gaan middels een privacyverklaring. De gegevens mogen dus worden verzameld, mits de klant hiervan op de hoogte is.

Voorafgaand aan de schademelding zal doorgaans de klant al door u zijn geïnformeerd over onze dienstverlening en het oppakken van de schademelding, dan wel adviseren wij u dat te doen. Los van de AVG is het voor de klant altijd prettig te vernemen dat hij kan worden geholpen bij het verhalen van zijn schade en wie dat verder gaat doen.

Zodra de schademelding bij 112schade.nl is binnengekomen en geregistreerd, ontvangt de klant vanuit 112schade.nl in ieder geval een bevestiging met een korte toelichting wie 112schade.nl is, door wie wij zijn ingeschakeld en wat we voor de klant kunnen doen.

De informatieplicht op grond van de AVG is op dat punt dus geregeld.

Is er een verwerkingsovereenkomst nodig?

Is er een verwerkingsovereenkomst nodig tussen u, intermediair, en 112schade.nl zoals artikel 28 van de AVG voorschrijft? Nee, dat is niet nodig!

Net zo min een verwerkingsovereenkomst nodig is tussen verzekeraars en het intermediair, is dat tussen u en 112schade.nl nodig. Het Verbond van Verzekeraars heeft dat in een circulaire nader toegelicht.

Wij zijn beiden namelijk geen verwerker maar een (verwerkings-)verantwoordelijke met een eigen rol richting de klant. Los van elkaar bepalen wij zelfstandig het doel en de middelen van de gegevensverwerking en zijn wij beiden zelfstandig verantwoordelijk voor het eigen privacy beleid. Het is dan ook niet nodig om een verwerkingsovereenkomst op te stellen.

Datalek? En nu?

Wel zouden wij graag de lijnen kort willen houden, mochten er problemen zijn zoals een datalek of beveiligingsincident. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager bij 112schade.nl. Het is in ons beide belang om dergelijke issues zo snel mogelijk te herkennen, te controleren en op te lossen.