Schadeformulier zeker naar waarheid invullen

25/01/2018
Invullen schadeformulier. Ben ik voertuig A of B?

Het invullen van een schadeformulier is een serieuze aangelegenheid. Dit moet nauwkeurig gebeuren. U zet een handtekening waarmee u aangeeft dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Wat zijn de gevolgen als de gegevens niet kloppen?

Voor verzekeraars is het na een schade belangrijk om een goed beeld te krijgen van het ongeval. Alleen dan kan de verantwoordelijke voor de schade achterhaald worden. Bij schade veroorzaakt door de tegenpartij moet het de verzekeraar wel lukken om de schuld van de andere partij aan te tonen. Het schadeformulier dient als bewijsmateriaal. Zorg voor het op de juiste manier invullen van het formulier.

Het schadeformulier bestaat uit twee vellen

Alles wat u invult op het schadeformulier, drukt door op het achterliggende vel. De voorste en het achterste vel zijn exact hetzelfde. Nadat de voorzijde is ingevuld, kunnen beide partijen ieder een afschrift meenemen. Het is een kwestie van de formulieren van elkaar afhalen en beide één houden. Bij voorkeur moeten beide partijen een handtekening plaatsen onderaan het formulier. Op zo’n manier ontstaat er één verhaal richting de betrokken verzekeraars. De achterzijde kunt u alleen invullen. Die hoeft u dus niet samen met de tegenpartij in te vullen.

Schadeformulier niet naar waarheid ingevuld – Wat zijn de gevolgen?

Een ingevuld schadeformulier heeft nog maar weinig waarde zolang er geen handtekening onder staat. Door het plaatsen van een handtekening geeft u aan dat de gegevens die op u betrekking hebben naar waarheid zijn ingevuld. De tegenpartij zet een handtekening om zijn of haar gegevens te bevestigen. Als er onjuistheden in staan, kunt u deze niet zomaar meer wijzigen. Het kan wel als de tegenpartij het formulier nog niet heeft ondertekend. De onjuiste gegevens kunnen tot gevolg hebben dat de verzekeraar bij het beoordelen van de schuldvraag van verkeerde gegevens uit gaat. Hierdoor kunt u onterecht de aansprakelijkheid in de schoenen geschoven krijgen.

Hoe kunt u foutjes herstellen?

Na ondertekenen door beide partijen is het doorvoeren van veranderingen op het schadeformulier niet meer toegestaan. De enige optie is om te overleggen met de tegenpartij. Beide moeten namelijk akkoord gaan met de wijziging. Een eventuele aanpassing op het formulier moet ook op beide formulieren doorgevoerd worden.

Wat doet u als de tegenpartij het formulier niet eerlijk invult?

Als de andere partij op het formulier de situatie rondom de schade niet naar waarheid invult, kunt u het schadeformulier beter niet ondertekenen. In dat geval kan de toedracht van de schade lastig vast te stellen zijn. Dit is het geval als uw verhaal over de toedracht lijnrecht tegenover het verhaal van de tegenpartij staat. Maak in dat geval foto’s van de schade om uw verhaal te onderbouwen. Hoe de auto’s op de weg staan kan namelijk veel van afgelezen worden. Nog beter is het noteren van gegevens van getuigen. Zij kunnen uw verhaal bevestigen.

Wees nauwkeurig en eerlijk bij het invullen van de gegevens. Controleer ook wat de tegenpartij heeft ingevuld voordat u een handtekening plaatst. Zo voorkomt u foutjes of onwaarheden ingevuld door de tegenpartij.

Lees ook:

Autoschade verhalen op de tegenpartij. Wat te doen?

De schade-app in plaats van het Europees schadeformulier

Tegenpartij ontkent de schade – Wat moet je doen?

Een schadeformulier invullen bij een eenzijdig ongeval?

Schade veroorzaakt door tegenpartij? Hoe verhaal je de schade?

 

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Download direct:

     

Lees meer
schade-app