Zoon of dochter beschadigt je auto bij het lenen! Wat nu?

01/08/2016
deuk

Zodra het rijbewijs behaald is begint het echte ervaring opdoen pas. De kans op een schade is groter bij bestuurders die nog maar kort hun rijbewijs hebben. Wie is verantwoordelijk voor schade bij het uitlenen van je auto aan je zoon of dochter?

Als eigenaar van de auto ben jij verantwoordelijk voor de gedragingen van de bestuurder. Je kunt de auto gewoon uitlenen aan de kinderen, uiteraard op voorwaarde dat ze bevoegd zijn om de auto te besturen. De gevolgen bij schade zijn afhankelijk van hoe je auto verzekerd is en het aantal opgebouwde schadevrije jaren.

Schade claimen op de autoverzekering

Bij de WA verzekering wordt nooit de eigen schade aan jouw auto uitgekeerd. De verzekering biedt uitsluitend dekking voor schade aangericht aan anderen. Bij auto’s die WA casco (all risks) verzekerd zijn is bij een ongeval ook de eigen schade te claimen bij de verzekeraar. Bij de tussenvariant, de WA beperkt casco, kunnen een aantal specifieke schades geclaimd worden. Dit zijn bijvoorbeeld aanrijding met loslopende dieren, ruitbreuk en hagelschade aan de auto.

Is de schade claimen verstandig?

Een schade is misschien wel verzekerd op de autoverzekering, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook verstandig is om de schade te claimen op de autoverzekering. De schadeclaim gaat namelijk ten laste van de opgebouwde schadevrije jaren. Door de claim stijgt de premie per het volgende verzekeringsjaar mogelijk wel met tientallen procenten. Indien je 10 of meer schadevrije jaren hebt, valt de premiestijging vaak mee. Je houdt namelijk meerdere schadevrije jaren over. Bijvoorbeeld bij 4 schadevrije jaren kan een schadeclaim een groot effect hebben op de hoogte van de verschuldigde premie in de komende jaren. Realiseer je dat goed bij het uitlenen.

Is de bestuurder van de auto nog geen 24 jaar oud? Bij een schade kan er een verhoogd eigen risico gelden. Hierdoor wordt er dus een kleiner deel van de schade uitgekeerd. Dit maakt het uitlenen van je auto aan jonge bestuurders nog riskanter.

Ook schade aan een tegenpartij?

Als er al een claim op de WA dekking van de verzekering komt, heeft dit toch al gevolgen voor de schadevrije jaren. Dus kan de eigen schade ook gewoon geclaimd worden op de autoverzekering. Uiteraard moet je wel WA casco verzekerd zijn om te kunnen claimen op je eigen verzekering.

Auto is WA of WA beperkt casco verzekerd

Vooral bij een WA en de WA beperkt casco verzekerde auto kunnen de gevolgen van het uitlenen groot zijn. De door jouw auto aangerichte schade wordt geclaimd op de autoverzekering. Hierdoor lever je schadevrije jaren in. De gevolgen van schade tijdens het uitlenen worden nog groter want je eigen schade krijg je niet gecompenseerd. Jouw schade verhalen op je zoon of dochter ligt uiteraard ook lastig.

Auto uitlenen aan de kinderen ligt erg voor de hand als er een auto voor de deur staat. Toch moet je er voorzichtig mee zijn. Eerst goede afspraken maken, dan uitlenen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Download direct:

     

Lees meer
schade-app