Wie krijgt de schuld bij een aanrijding met een fietser?

04/05/2019
aanrijding met een fietser

Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een zwakke verkeersdeelnemer, zoals een fietser of een voetganger, is de bestuurder van het motorrijtuig standaard aansprakelijk. Er zijn uitzonderingsgevallen, maar de zwakke verkeersdeelnemer wordt wettelijk beschermd.

Als bestuurder van een motorrijtuig staat u zwak bij een aanrijding met bijvoorbeeld een fietser. De fietser hoeft geen schuld aan te tonen. De bestuurder van een motorrijtuig kan de fietser aansprakelijk stellen voor de schade door de aanrijding, maar dat is wel complex. De zwakke verkeersdeelnemers worden door de wet beschermd, in artikel 185 Wegenverkeerswet.

Wat houdt de wettelijke bescherming in?

In dit artikel staat beschreven dat de aansprakelijkheid van een aanrijding ligt bij de verzekeraar van het motorrijtuig. Onder motorrijtuig wordt een auto verstaan, maar bijvoorbeeld ook een motor, snorfiets of scooter. De aansprakelijkheid blijft bij de bestuurder van het motorrijtuig liggen, tenzij overmacht aan te tonen is. De bestuurder hoeft dus niet de schuldige te zijn om aansprakelijk te zijn. Dit kan voor oneerlijke situaties zorgen. Als een auto van rechts bijvoorbeeld geen voorrang krijgt van een fietser, zal de aansprakelijkheid toch bij de automobilist liggen.

Wanneer is er sprake van overmacht?

De bestuurder moet voor overmacht aantonen dat hem of haar geen enkel verwijt gemaakt kan worden. Dit lijkt op het eerste oog misschien eenvoudig, maar het tegendeel is waar. De actie van de zwakke verkeersdeelnemer moet zo onwaarschijnlijk zijn, dat de automobilist de actie onmogelijk kon verwachten. Als een auto op een gelijkwaardige kruising van rechts is gekomen en de fietser van links geen voorrang verleent, is dit geen zeer onwaarschijnlijke actie. Als de fietser bijvoorbeeld van de fiets stapt en de fiets opzettelijk naar de auto gooit, is er duidelijk sprake van overmacht. In de meeste gevallen is het minder duidelijk.

Als de automobilist een gering verwijt valt te maken, gaat een beroep op overmacht niet werken.

Toch 50 procent uitkering

Ook als de zwakke verkeersdeelnemer het nodige te verwijten is, blijft de bestuurder van het motorrijtuig voor minimaal 50 procent aansprakelijk voor de aanrijding. Het komt er dus op neer dat u toch een claim op uw autoverzekering moet indienen als u een volledige vergoeding van de schade wenst. U krijgt alleen een volledige vergoeding van uw eigen schade als uw motorrijtuig WA casco verzekerd is. Bij een beperktere dekking kunt u er vanuit gaan dat u zelf een groot deel van uw schade moet betalen. Bij een aanrijding met een zwakke verkeersdeelnemer tot 14 jaar oud, draait u als bestuurder van het motorrijtuig standaard voor 100 procent van de schade op.

Lees ook:

Waarom is een getuigenverklaring bij aanrijding of ongeval belangrijk?

Wat wordt er van mij verwacht bij autoschade?

Automobilist of bestuurder van een scooter kansloos bij Artikel 185 WvW? Absoluut niet!

Wat is Artikel 185 WvW?

Autoschade veroorzaakt door fietser. Wie betaalt?

Na de zomervakantie vaker een aanrijding met fietsers.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief