Wat wordt er van mij verwacht bij autoschade?

04/08/2016
Invullen schadeformulier. Ben ik voertuig A of B?

Bij een autoschade kun je een beroep doen op de autoverzekering, maar waar moet je beginnen? Het belangrijkste is de gezondheid van de betrokkenen. Als iemand gewond is geraakt, schakel dan gelijk de politie in. Wat moet je vervolgens doen en wat wordt er van jou verwacht?

Ook als je goed verzekerd bent brengt een autoschade veel stress met zich mee. Vooral als je nog niet eerder betrokken bent geweest bij een auto-ongeluk.

Wat doe je gelijk na de aanrijding?

Standaard ga je eerst de schade opnemen. Je loopt om de auto heen om te zien hoe erg je auto beschadigd is. Maak in dit stadium van het ongeluk alvast foto’s om de situatie van de autoschade vast te leggen. In de schadeafwikkeling en de schuldtoerekening kan dit belangrijk bewijsmateriaal zijn. Vervolgens ga je in gesprek met de tegenpartij. Doe dit niet op een boze toon, ook niet als de schade veroorzaakt is door onzorgvuldig rijden van de tegenpartij. Probeer ook gelijk getuigen aan te spreken. Noteer de namen en telefoonnummers. Zij kunnen belangrijk zijn voor de schuldtoerekening.

Samen een schadeformulier invullen

Als het goed is heb je een Europees aanrijdingsformulier in de auto liggen. Het is de bedoeling dat jullie samen de voorzijde van het schadeformulier invullen. Het formulier bestaat uit drie verticale stroken. Boven het linkervlak staat “Voertuig A” en boven het rechtervlak staat “Voertuig B”. De betrokkenen bij de schade vullen hier hun eigen gegevens in. In het middelste vlak kan de toedracht nader worden toegelicht door vinkjes te zetten bij de juiste omschrijving van de toedracht. In het midden aan de onderzijde van het schadeformulier kan de schade nog nader toegelicht worden.

Door ondertekening geven de partijen aan dat ze akkoord zijn met de ingevulde gegevens op het schadeformulier. Deze moet je dus alleen ondertekenen als je het er mee eens bent. Eén van beide houdt het ingevulde formulier en de ander krijgt de doordruk mee achter het formulier.

Nut van het schadeformulier

Het schadeformulier is het belangrijkste document om tot een juiste afwikkeling van de autoschade te komen. De verzekeraars van beide betrokkenen kunnen uit het schadeformulier opmaken aan wie de schade kan worden toegerekend. Daarom moet het formulier ook door beide betrokkenen ingevuld worden. De achterkant van het formulier kun je alleen invullen. Hier wordt nadere informatie voor de schadeafwikkeling verzameld.

Tips bij een autoschade

Hieronder tref je tips aan voor een correcte afwikkeling van een autoschade.

Tip #1: Erken geen aansprakelijkheid. Laat de verzekeraars de schade onderling regelen.

Tip #2: Zorg voor het correct invullen van het schadeformulier. Ben je het niet eens met de omschreven situatie van de schade? Onderteken het formulier dan niet!

Tip #3: meld de autoschade zo snel mogelijk bij de verzekeraar, en maak afspraken over de schadeafwikkeling.

Tip #4: Overleg met de verzekeraar waar je de auto het beste heen kunt brengen voor herstel en het opnemen van de schade.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Heb je schade in het verkeer?

  Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

  Download direct:

       

  Lees meer
  schade-app