Wat is een technisch total loss?

13/07/2017
auto brand

De term total loss wil zeggen dat jouw auto of ander motorrijtuig niet meer wordt gerepareerd. In plaats daarvan krijg je de dagwaarde uitgekeerd. Wat wordt er bedoeld met een technisch total loss? En wat is het verschil met een economisch total loss?

Bij schade aan jouw auto of motor is de eerste vraag of je verzekerd bent tegen de schade. Met alleen de WA verzekering krijg je in ieder geval niets uitgekeerd van jouw eigen verzekeraar. Bij deze verzekeringsvorm volgt er alleen een uitkering bij schade aan anderen. Bij een uitgebreidere verzekeringsvorm kan de eigen verzekeraar dekking bieden. De volgende stap is het vaststellen van het schadebedrag. Dit is de taak van de expert.

Wat doet de expert?

Na een omvangrijke schade schakelt de verzekeraar een expert in voor het vaststellen van het schadebedrag. De expert zal zich niet alleen fixeren op het schadebedrag, maar let ook op bijzonderheden. Is de schade bijvoorbeeld wel veroorzaakt door het ongeval of zitten er ook oude schades aan de auto? De belangrijkste taak van de expert is het bepalen van de dagwaarde vlak vóór het ongeval, de dagwaarde na het ongeval en het schadebedrag. De bevindingen worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever, de verzekeraar.

Wanneer is er sprake van een total loss?

Naast technisch total loss kan er ook sprake zijn van economisch total loss. De meest voorkomende is een economisch total loss. In dat geval kan het financieel niet uit om de schade te herstellen. Jouw auto heeft bijvoorbeeld een dagwaarde van €5.000. Na het ongeval heeft de auto nog een waarde van €500 (restwaarde). Als de reparatiekosten hoger zijn dan €4.500 is er sprake van een economisch total loss. Repareren kan in dit geval niet uit.

Er kan ook sprake zijn van een technisch total loss. Hiervan is sprake als reparatie niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld als het chassis of de carrosserie vervormd is. Bij een technisch total loss is er aan het motorrijtuig een onherstelbare schade aangericht.

Wat krijg je uitgekeerd bij een technisch total loss?

De financiële schade krijg je uitgekeerd. Dat is dus de dagwaarde van de auto. Sommige verzekeringen geven recht op een hogere uitkering. Gedurende de eerste drie jaren krijg je bijvoorbeeld de nieuwwaarde uitgekeerd in geval van een total loss. Deze hogere uitkering geldt dus tot de auto drie jaren oud is. Deze nieuwwaarderegeling kan ook maar één of twee jaren gelden. Sommige verzekeraars bieden een vergelijkbare regeling aan voor tweedehands auto’s in de vorm van een aanschafwaarderegeling.

Het maakt bij schade niet uit of er sprake is van een economisch of een technisch total loss. In beide gevallen krijg je de waarde uitgekeerd en kan herstellen van de schade niet.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief