Total loss met en zonder de nieuwwaarderegeling

04/03/2017
nieuwwaarderegeling

Bij het verzekeren van een nieuwe of jonge auto kan het een groot verschil maken of je een autoverzekering hebt met of zonder de nieuwwaarderegeling. Het verschil ontstaat als de auto total loss raakt. Het verschil in uitkering kan duizenden euro’s zijn.

Een auto wordt total loss verklaard als de herstelkosten bij een schade groter zijn dan de dagwaarde van de auto. De verzekeraar zorgt ervoor dat je de waarde van de auto vlak van voor het ongeval uitgekeerd krijgt. Voor een redelijk nieuwe auto krijg je een bedrag uitgekeerd waar je geen nieuwe auto weer voor kunt kopen. Tenzij de autoverzekering de nieuwwaarderegeling bevat.

Wat wordt er onder de nieuwwaarderegeling verstaan?

Deze regeling heeft alleen een toegevoegde waarde voor de WA casco autoverzekering. Daarnaast ook alleen maar voor nieuwe auto’s en jonge auto’s tot een paar jaren oud. Bij een zware schade waarbij de auto total loss wordt verklaard, zorgt de nieuwwaarderegeling ervoor dat de schadeafwikkeling gebaseerd wordt op de nieuwwaarde. In het eerste jaar krijg je bij een total loss bijvoorbeeld de nieuwwaarde uitgekeerd en in het tweede jaar geldt er een maandelijkse afschrijving. Hoe de regeling werkt, kunnen wij het beste toelichten met berekeningen.

Berekening #1

Je koopt een nieuwe auto met een cataloguswaarde van €35.000. Je kiest voor een verzekering met de nieuwwaarderegeling. In het eerste verzekeringsjaar gaat de verzekering uit van de nieuwwaarde van de auto. In het tweede jaar geldt er een afschrijving van 2% per maand. Na twee jaar stopt bij deze verzekeraar de nieuwwaarderegeling. Hoeveel wordt er uitgekeerd bij een total loss binnen één jaar en hoeveel bij een total loss na zestien maanden?

Met de nieuwwaarderegeling volgt er bij total loss binnen één jaar een uitkering van: €35.000

Bij total loss na zestien maanden wordt er uitgekeerd: 4 maanden x 2% = 8%. De uitkering bedraagt: €35.000 – 8% = €32.200.

Berekening #2

Ook in dit geval gaat het weer om een nieuwe auto met een cataloguswaarde van €35.000. Binnen één jaar raakt de auto betrokken bij een ongeval waarbij de auto total loss raakt. In de auto zit nu de nieuwwaarderegeling niet opgenomen. Dat houdt in dat de dagwaarde vlak voor het ongeval wordt uitgekeerd bij een total loss. Dit is bijvoorbeeld een bedrag van €29.000.

Uit deze berekeningen blijkt dat het wel of niet opnemen van de nieuwwaarderegeling in een autoverzekering een groot verschil maakt. Tenminste, als er sprake is van een total loss.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief