Duur schadeafwikkeling met 47% toegenomen!

10/06/2015
Verzekeraars betalen een schade gemiddeld na 108 dagen. Dat blijkt uit de gegevens van schadeverhaalservice 112schade.nl, die meer dan 4.000 schademeldingen uit 2014 analyseerde.

Duur schadeverhalen neemt toe

Opvallend is dat de gemiddelde duur is toegenomen. Hadden verzekeraars in 2013 nog gemiddeld 73 dagen nodig, in 2014 is dat gestegen tot 108 dagen. Een stijging van maar liefst 47%! Een duidelijke verklaring is hiervoor niet te geven.

Verzekeraars verwerken een schade het snelst

Een schade kan door de verzekeringsmaatschappij zelf worden afgehandeld, maar er kan ook een volmacht kantoor of een zogenaamde claims handler tussen zitten. Deze verwerken dan de schade in opdracht van de verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars verwerken een schade gemiddeld in 107 dagen.

duur in dagen

Intrasurance snelste in schadeafwikkeling bij volmachtkantoren

Net zoals in 2014 is Intrasurance uit Den Bosch het snelste volmachtkantoor met gemiddeld 85 dagen om een materiële schade met de tegenpartij af te wikkelen. Daarmee heeft Intrasurance de 112schade.nl Award 2014 voor volmachtkantoren gewonnen voor de snelste schadeafwikkeling.

Interpolis snelste in schadeafwikkeling bij verzekeraars

Verzekeraar Interpolis heeft bij de verzekeraars de schade het snelst afgewikkeld en wel in 94 dagen en hebben daarmee de 112schade.nl Award 2015 voor verzekeraars gewonnen.

top 10 snelste 2014

Onderzoek

112schade.nl verhaalt kosteloos niet gedekte cascoschade op de aansprakelijke tegenpartij. In het onderzoek van 112schade.nl zijn alleen schadegevallen opgenomen waarbij de tegenpartij daadwerkelijk aansprakelijk bleek voor het ongeval en ook tot schade-uitkering over is gegaan.

“De duur meten wij vanaf het moment dat wij een compleet schadeformulier ontvangen hebben tot het moment dat wij van de tegenpartij een schade-uitkering ontvangen”, aldus Marc Diks, directeur 112schade.nl. “Niet elke schade is hetzelfde en de ene schadesituatie is complexer dan de ander en vaak is een verzekeringsmaatschappij afhankelijk van medewerking van zijn eigen verzekerden maar op basis van een gemiddelde krijgen wij toch een duidelijk beeld welke partijen snel en welke minder snel een schade afwikkelen.”

BMW, Audi en Mercedes meest aangereden auto’s

De meeste autoschade wordt veroorzaakt in de herfst, terwijl de eerste maanden van het jaar op de weg het veiligst zijn. Dat blijkt uit de gegevens van schadeverhaalservice 112schade.nl, die meer dan 4.000 schademeldingen uit 2014 analyseerde. Duitse luxeauto’s als BMW, Audi en Mercedes zijn opvallend vaak de dupe van autoschade, terwijl bewoners uit Hellevoetsluis het minst vaak de dupe zijn.

Over 112schade.nl

112schade.nl helpt op een vakkundige en snelle wijze bij de afwikkeling van schade. Dit doet zij door middel van het samenwerken met vaste partijen, elk gespecialiseerd op het eigen vakgebied.

Kosteloos
Het uitbesteden van de verhaalsactie aan 112schade.nl is echt kosteloos en er worden achteraf dan ook geen kosten op het schadebedrag in rekening gebracht (zoals bij het “ no cure no pay” systeem). Klanten hebben 24/7 online inzage in het digitale dossier, en tevens is er de mogelijkheid telefonisch contact te hebben met de schadebehandelaar.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief