Interpolis winnaar 112schade.nl 2014 Award Snelste schadeafwikkeling verzekeraar

10/06/2015
Interpolis

Sinds 2014 reikt 112schade.nl het Award “Snelste schadeafwikkeling” uit. Dit Award wordt jaarlijks uitgegeven aan de organisatie, volmacht of verzekeraar, welke het snelste de schade aan de eisende tegenpartij afhandelt. Dit jaar heeft 112schade.nl een verdeling gemaakt in twee categorieën te weten; tegenpartijen waarbij minder dan 100 dossiers zijn ingediend en tegenpartijen waarbij meer dan 100 dossiers zijn ingediend.

Het schade behandelingsteam van Interpolis schadeservice te Tilburg heeft dit jaar het Award “Snelste schadeafwikkeling 2014” uit handen van Arno te Linde namens 112schade.nl in ontvangst genomen.
Interpolis valt in de categorie waarbij meer dan 100 dossiers door 112schade.nl zijn ingediend. Interpolis heeft hiervoor 94,86 dagen benodigd gehad. In de mix genomen, materiële schade en letselschade, bedraagt de afhandeling met de tegenpartij gemiddeld 115,16 dagen.

Interpolis

Interpolis ontvangt de 112schade.nl Award voor snelste schadeafwikkeling 2014.

In het algemeen zijn de afhandelingsdagen toegenomen ten opzichte van 2013, deze toename is te verklaren door het feit dat er meer complexere dossiers in combinatie met letselschadedossiers zijn afgehandeld met Interpolis. Overigens het is het zo dat het label Interpolis in 2014 190.000 particuliere verkeersclaims registreerde waarvan 110.000 aanrijdingsschades. Van het totaal is 150.000 claims afgehandeld bij schadeservice, 17.000 bij schaderegeling (complex), 8.000 buitenland en 11.000 letsel. Daarnaast registreerde Interpolis in 2014 38.000 bedrijfsmatige verkeersclaims. Het totaal aantal schades worden afgehandeld door zo’n 240 FTE.

Hoe borgen jullie intern deze vlotte afhandeling? Deze vraag stelde Arno te Linde namens 112schade.nl aan de afgevaardigden van het schadeteam. Dit heeft o.a. te maken met twee belangrijke elementen;

Op de eerste plaats de visie van Interpolis, te weten; Interpolis Glashelder welke al wordt uitdragen vanaf het jaar 2000. Waarbij Interpolis de klanten vertrouwen op de juistheid van de schade en het schadebeeld. Het schade front office team van Interpolis is getraind om bij de telefonische schademelding de juiste relevante vragen te stellen zodat wij tot een snelle en correcte afhandeling van de gemelde schade komen.  Interpolis benadrukt overigens dat voor de klanten van Interpolis welke zelf een schade melden, dat deze schades in de regel binnen 30 dagen worden afgehandeld. De afgevaardigden van het schadeservice team stelt dan ook dat het een mooie uitdaging is om ook de claims vanuit de tegenpartij nog sneller af te handelen.

Op de tweede plaatst betreft het de investering van Interpolis ten gunste van hun medewerkers m.b.t. opleiding, werkplek en passende arbeidsvoorwaarden. Dit maakt dat het prettig werken is Interpolis, dit maakt ook dat de medewerkers bij Interpolis graag hun uiterste best doen om hun klanten juist bij schade maximaal te ontzorgen.

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief