Kop-staartbotsing – wie betaalt?

18/10/2016
kettingbotsing

Bij een ongeval in het verkeer is de schuldvraag van cruciaal belang. Het maakt namelijk nogal verschil of jij of de tegenpartij schuldig is. Als je schuldig bent is de schade te verhalen op jouw verzekering. Is de tegenpartij schuldig? Dan staat de tegenpartij voor de schade. Een kop-staartbotsing lijkt een duidelijk verhaal. Het voertuig die achterop rijdt is aansprakelijk. Toch is er in de praktijk vaak discussie over het aansprakelijkheidsverhaal.

De financiële belangen bij een ongeval tussen motorrijtuigen zijn groot. Een autoschade bedraagt al gauw een paar duizend euro. Met de meest uitgebreide autoverzekering (WA casco verzekering) krijg je bij een schade door jouw schuld ook jouw eigen schade gecompenseerd, maar grote kans dat de premie door deze claim sterk gaat stijgen. Ben je beperkter verzekerd, zoals WA of WA beperkt casco, dan zijn de gevolgen nog groter. Bij een ongeval door jouw schuld krijg je jouw eigen schade niet gecompenseerd. De belangen zijn dus groot.

Wat is een kop-staartbotsing?

Je rijdt op een autoweg. Plotseling remt de voorligger en je kunt niet meer op tijd afremmen en botst tegen de achterkant van de voorligger aan. Dit wordt een kop-staartbotsing genoemd. Je moet in het verkeer voldoende afstand bewaren van het voertuig dat voor jou rijdt. Doe je dat niet? Dan ben jij schuldig aan het ongeval. De schuldvraag is eenvoudig, de automobilist die achterop rijdt is aansprakelijk voor de schade. De WA autoverzekering van de auto die achterop de voorligger is gereden vergoedt de schade van de voorligger. De automobilist die achterop is gereden krijgt de schade alleen gecompenseerd als de auto WA casco verzekerd is.

Is de achterste auto altijd de schuldige partij?

Bijna altijd staat de verzekeraar van het achterste voertuig voor de schade. In de volgende gevallen kan de situatie complexer liggen:

  • De kop-staartbotsing is onderdeel van een kettingbotsing
  • De voorliggende partij remt zonder een reden
  • Het voorliggende voertuig heeft het achterliggende voertuig gesneden

Hoe zit het met een kettingbotsing?

Bij een kettingbotsing wordt een kop-staartbotsing mogelijk veroorzaakt doordat een auto wordt opgedrukt door een achterliggend voertuig. Hierdoor botst het voertuig weer op de voorligger. Dit is een kettingbotsing. Dit kan complexe vraagstukken opleveren. Wie betaalt welke schade? Veel verzekeraars hebben bij kettingbotsingen vereenvoudigde afspraken gemaakt. Het komt erop neer dat alle botsingen worden gezien als een kop-staartbotsing. De schade aan de voorligger wordt dus vergoed door de verzekeraar van de auto die er achterop is gereden. Is de schade jou niet aan te rekenen omdat jouw auto opgedrukt is? Dan gaat de schade niet ten laste van jouw schadevrije jaren.

De voorliggende partij remt zonder een reden

In uitzonderingsgevallen kan de schuld van een kop-staartbotsing worden neergelegd bij de remmende automobilist. Dit kan het geval zijn als er geen reden is om te remmen, zoals bij een groen verkeerslicht. Het is wel lastig om de schuld bij de remmende partij te krijgen. De bewijslast ligt bij de automobilist die achterop de voorligger is gebotst. In het uiterste geval moet de rechter uitspraak doen.

Het voorliggende voertuig heeft het achterliggende voertuig gesneden

Je wordt ingehaald door een voertuig en deze voegt vervolgens te vroeg weer in. In dit geval is het natuurlijk logisch dat de automobilist die gesneden heeft de schuldige partij is.

De schuldvraag bij een kop-staartbotsing lijkt eenvoudig, maar de praktijk wijst toch vaak anders uit.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief