Wat is wettelijke rente?

16/11/2017
wettelijke rente

Wanneer iemand schade lijdt door toedoen van iemand anders kan de door de aansprakelijke partij te betalen schadevergoeding nog wel eens op zich laten wachten.  Vaak wordt er gediscussieerd over de aansprakelijkheid en/of de hoogte van de schadevergoeding tussen de aangesproken verzekeringsmaatschappij en de schadelijdende partij c.q. diens belangenbehartiger. En ondertussen moet de schadelijdende partij zelf zijn schade betalen. Met andere woorden, het slachtoffer schiet de door hem geleden schade als het ware zelf voor en stelt daarmee zijn eigen geld beschikbaar dat eigenlijk door de aansprakelijke partij beschikbaar gesteld had moeten worden. Om dit te compenseren heeft het slachtoffer recht op zogenaamde wettelijke rente.

Wat is wettelijke rente nu precies?

Het gaat dus om schade die is veroorzaakt door iemand anders die daarvoor dus aansprakelijk gehouden kan worden. Schade dus die eigenlijk door die aansprakelijke partij c.q. diens verzekeringsmaatschappij betaald moet worden. Door de schade eerst zelf te betalen leent het slachtoffer dus eigenlijk geld aan de aansprakelijke partij. Over dat schadebedrag moet dus rente worden betaald. Immers, het slachtoffer had over het geld dat hij nu heeft gebruikt om de schade te betalen c.q. te laten repareren ook rente kunnen krijgen als hij het bedrag bijvoorbeeld gewoon op de bank had laten staan. Deze gemiste rente is dus ook schade die wordt geleden als gevolg van het  ongeval en dient dan ook door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Deze schadefactor wordt de ‘wettelijke rente’ genoemd.

Hoe hoog is de wettelijke rente?

De wettelijke rente wordt berekend vanaf de datum van het ongeval tot aan het moment dat de aansprakelijke partij tot schadevergoeding overgaat. De wettelijke rente dient te worden voldaan over alle schadefactoren, dus ook over de immateriële schade (smartengeld). De wettelijke rente fluctueert en staat sinds 1 januari 2015 op 2% per jaar.

De wettelijke hoeft al sinds jaar en dag niet meer te worden ‘aangezegd’, maar moet wel bij de aansprakelijke partij worden gevorderd.

Veel verzekeraars vergoeden automatisch ook de wettelijke rente. Er zijn echter heden ten dage nog steeds partijen die wettelijke niet automatisch meenemen in de door hen te vergoeden schadesommen. Het gaat over het algemeen niet om substantiële bedragen. Desondanks of misschien juist om die reden zou het verzekeraars sieren wanneer zij ‘ongevraagd’ de wettelijke rente vergoeden.

Lees ook:

Tegenpartij ontkent de schade – Wat moet je doen?

Autoschade veroorzaakt door fietser – Wie betaalt?

‘Allianz vergoedt kosten autohuur voor 100%’