Geen schadeformulier! Hoe nu verder?

04/03/2018
Invullen schadeformulier. Ben ik voertuig A of B?

Na een aanrijding vult u samen met de tegenpartij een schadeformulier in. Maar wat als u en de tegenpartij geen schadeformulier in de auto hebben liggen? Hoe lost u het op?


Een schadeformulier invullen na een aanrijding stelt de verzekeraar verplicht. Een schade wordt door de verzekeraar niet in behandeling genomen zonder de aangifte. Als de schade is veroorzaakt door iemand anders, heeft de verzekeraar het schadeformulier ook nodig voor het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke. Toch kan het gebeuren dat u het formulier niet meer kunt vinden. Hoe pakt u dit aan?

Met de tegenpartij een afspraak maken

Jullie kunnen afspreken om later elkaar te ontmoeten voor het invullen van het formulier. Aan te raden is het zeker niet. Bij schade aan motorrijtuigen zijn de financiële belangen groot. Zo groot dat betrokkenen soms de neiging hebben om het verhaal in hun voordeel bij te sturen. De neiging om de schuld af te schuiven kan groot zijn. Bij het direct invullen van het schadeformulier zal dat minder snel gebeuren. Kiest u wel voor deze optie, zorg dan in ieder geval voor foto’s waaruit blijkt hoe de auto’s op de weg stonden en waar het ongeval is gebeurd. Vergeet ook niet om het kenteken van de tegenpartij op te schrijven of te fotograferen.

Politie inschakelen in dat geval?

Dat heeft geen zin. Zij zijn geen getuige geweest van het ongeval. Grote kans ook dat ze niet komen als het gaat om een eenvoudige botsing zonder letsel. De verzekeraar zal ook nog steeds een schademelding van u verlangen.

Kies liever voor een digitaal schadeformulier

In plaats van het papieren schadeformulier kunt u ook kiezen voor de schade-app. Hiermee kunt u de schade rechtstreeks bij de verzekeraars melden. De app vervangt het formulier volledig. Ook de tegenpartij kan gebruik maken van uw app. Ieder vult zijn of haar eigen gegevens in. Ook kunt u eenvoudig foto’s toevoegen aan de schademelding. Het voordeel van de app is dat u deze onderweg nog kunt downloaden via Google Play of de App Store. Het downloaden kost u minder dan 6 MB. De internetbundel op uw telefoon wordt dus niet leeg gehaald.

Na het beantwoorden van alle vragen in de app kunnen de betrokkenen ook via de app ondertekenen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de tegenpartij een telefoon bij zich heeft. Het ondertekenen gaat namelijk via een code die via een sms wordt verstuurd. Het gaat ook nog eens veel sneller dan het invullen van een schadeformulier.

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Download direct:

     

Lees meer
schade-app