De tegenpartij stuurt het schadeformulier niet in! Wat nu?

04/01/2018
Invullen schadeformulier. Ben ik voertuig A of B?

Na een autoschade stuurt u en de tegenpartij een schadeformulier naar de verzekeraar. Wat nu als de tegenpartij het schadeformulier niet opstuurt naar de eigen verzekeraar? Dit kan gevolgen hebben voor de afwikkeling.

Bij een ongeval met één of meerdere motorrijtuigen, verwacht de verzekeraar een ingevuld schadeformulier. Het liefst ook nog door beide betrokkenen ondertekend. In de meest ideale situatie lukt dit. Toch loopt het vaak anders. Als de tegenpartij niet mee wil werken wordt het lastig.

Wat als de tegenpartij het schadeformulier niet opstuurt?

Verzekeraars nemen een schade in behandeling aan de hand van een ingevuld schadeformulier. Een schademelding via de schade-app hebben verzekeraars zelfs nog liever. Uw formulier stuurt u naar uw verzekeraar of tussenpersoon. De verzekeraar van de tegenpartij wenst ook een afschrift. Er ontstaat een andere situatie als het schadeformulier niet door beide partijen ondertekend is. In dat geval gaat de verzekeraar van de tegenpartij niet uit van uw verhaal waar de eigen verzekerde geen handtekening onder heeft gezet. De verzekeraar wil namelijk uitgaan van het verhaal van de eigen verzekerde of van getuigen.

Wat als er een meningsverschil is over de schadetoedracht?

Bij schade gaat het om grote financiële belangen. Hierdoor kan het gebeuren dat betrokkenen liegen op een schadeformulier. Als er verschillende verhalen zijn over een schade, wordt het een welles-nietes spelletje. Het wordt een probleem als de verhalen ver uit elkaar liggen. Vaak blijven beide partijen bij hun eigen verhaal. Dan kan de waarheid aangetoond worden met getuigen. Dit kunnen passagiers in de motorrijtuigen zijn. Verklaringen van onafhankelijke getuigen hebben meer waarde. Zij zijn namelijk onpartijdig. Bijvoorbeeld ook met foto’s gemaakt gelijk na het ongeval kunt u uw gelijk aantonen.

Zorg voor een handtekening van de tegenpartij

U bent voor de schadeafwikkeling minder afhankelijk van de tegenpartij als het schadeformulier door beide partijen is ondertekend. Aan de hand van het door de tegenpartij getekende formulier gaat de verzekeraar van de tegenpartij de schade in behandeling nemen. Een handtekening van beide betrokkenen voorkomt latere discussie over de toedracht van de schade en de schuldvraag. Wel kan het zijn dat de tegenpartij wacht op het afschrift van hun verzekerde. Stuurt deze het schadeformulier alsnog niet in is uw versie met de handtekening van enorm belang.

Wat als er geen schadeformulier is ingevuld?

Zonder een schademelding kunnen verzekeraars de schade niet in behandeling nemen. De verzekeraar heeft informatie nodig om in te kunnen schatten wie verantwoordelijk is voor de schade. Als er niet gelijk een schadeformulier ingevuld is, moet het dus later nog. Ook in dat geval geldt weer dat een door beide partijen ondertekend formulier meer waarde heeft.

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Download direct:

     

Lees meer
schade-app