AVP verzekeraar beroept vaak ten onrechte op artikel 185 WvW

08/11/2017
scooter

Bij een ongeval tussen een fietser en bijvoorbeeld een scooter beroept de (AVP) verzekeraar van de fietser zich in de meeste gevallen op artikel 185 WvW. De verzekeraar nodigt de scooterbestuurder uit om overmacht aannemelijk te maken en wijst de aansprakelijkheid vooralsnog af. Dit is echter vaak een verkeerde werkwijze.

Dagelijks vinden er tientallen ongevallen plaats waarbij enerzijds een gemotoriseerde partij (bijvoorbeeld een scooter of een personenauto) en anderzijds een ongemotoriseerde partij (bijvoorbeeld een fietser of voetganger) betrokken is. Wanneer de (AVP) verzekeraar vervolgens aansprakelijk wordt gesteld beroept deze verzekeraar zich per definitie op de verregaande beschermende werking van artikel 185 WvW.

Uitwijkmanoeuvre

Het volgende doet zich voor. Een bestuurder van een scooter rijdt binnen de bebouwde kom op een voorrangsweg en nadert met aangepaste snelheid een kruising. Van rechts nadert een fietser en deze rijdt zonder voorrang te verlenen de kruising op. De bestuurder van de scooter reageert adequaat en ontwijkt de fietser. Door deze ‘uitwijkmanoeuvre’, waarbij de fietser niet wordt geraakt en derhalve geen schade oploopt, komt de bestuurder van de scooter ten val en raakt daarbij ernstig gewond.

Uiteindelijk wordt de AVP verzekeraar van de fietser aansprakelijk gesteld. Deze verzekeraar beroept zich op artikel 185 WvW en wijst de aansprakelijkheid vooralsnog af. Dit is echter volgens onze zienswijze niet juist.

Artikel 185WvW

Daarvoor is het belang het artikel 185 WvW goed te lezen. Artikel 185 WvW stelt het volgende:

Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

Cruciaal in deze casus is dus de vraag of door de bestuurder van de scooter schade is toegebracht aan de fietser. Immers, om artikel 185 WvW van toepassing te laten zijn, dient er door het motorrijtuig schade te zijn toegebracht aan niet door dat motorrijtuig vervoerde personen of zaken.

Dat is in deze casus niet het geval en om die reden beroept de AVP verzekeraar zich ten onrechte op  artikel 185 WvW. De bestuurder van de scooter hoeft dan ook geen overmacht aan te tonen. Hij en dient door de AVP verzekeraar krachtens artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) volledig schadeloos gesteld te worden.

Geen schade, geen bescherming

De beschermende werking van 185 WvW is alleen bedoeld voor die gevallen waarbij er door de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer ook daadwerkelijk schade is geleden. Geen schade, geen bescherming en dus geen toepasbaarheid van artikel 185 WvW.

In de praktijk merken wij echter keer op keer dat AVP verzekeraars standaard een claim afwijzen ook wanneer hun verzekerde geen schade heeft opgelopen. Dit is dus te kort door de bocht. Het is aan de belangenbehartiger om de AVP verzekeraar hier op te wijzen omdat veel partijen van deze mogelijkheid niet op de hoogte zijn.

Lees ook:

Wie krijgt de schuld bij een aanrijding met een fietser?

Wat is Artikel 185 WvW?

Autoschade veroorzaakt door fietser – Wie betaalt?

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief