Autoschade veroorzaakt door fietser – Wie betaalt?

04/05/2019
fietser

De veroorzaker van een autoschade draagt de kosten voor het herstellen van de schade. Dit is een eenvoudige beredenering, maar gaat niet altijd op. Bij een ongeval wordt de zwakke verkeersdeelnemer, waaronder de fietser, wettelijk beschermd. Wanneer ligt de schuld voor autoschade wel 100% bij de fietser?

Zodra je in een motorrijtuig deelneemt aan het verkeer sta je bij een ongeluk met een voetganger, fietser of andere zwakke verkeersdeelnemer niet sterk. Het wordt anders als je niet aan het verkeer deelneemt. Als een fietser autoschade veroorzaakt aan jouw geparkeerd staande auto, ligt de schuld uiteraard bij de fietser. Stond je met jouw auto stil voor een verkeerslicht? Dan ligt de schuldvraag alweer een stuk ingewikkelder. In dat geval wordt de fietser beschermd en moet je de autoschade waarschijnlijk zelf betalen, want ook als je stil staat ben je een verkeersdeelnemer. Dit komt door artikel 185 WvwW.

De schuld ligt standaard bij de automobilist

Bij een aanrijding tussen een auto (of ander motorrijtuig) en een fiets, is de bestuurder van de auto aansprakelijk. Hier hoeft de bestuurder van de fiets geen bewijs voor aan te leveren. De automobilist kan natuurlijk wel bewijs aanleveren waaruit blijkt dat de schuld voor de autoschade wel bij de bestuurder van de fiets ligt. Er is sprake van risicoaansprakelijkheid van de automobilist. Dat houdt in dat je geen schuld hoeft te hebben aan een ongeval om toch aansprakelijk te zijn. Door overmacht kan de aansprakelijkheid anders liggen.

Wanneer is er sprake van overmacht?

Een automobilist rijdt op een voorrangsweg en plotseling komt er vanaf een onoverzichtelijke weg een fiets van rechts. Volgens de verkeersregels zit de automobilist goed. Toch wil dat nog niet zeggen dat de automobilist vrij wordt gepleit. Hier is namelijk geen sprake van overmacht. In dat geval moet de automobilist niets te verwijten zijn, maar de fout van de berijder van de fiets is niet onwaarschijnlijk genoeg. Er is bijvoorbeeld wel sprake van overmacht als de fietser door iemand voor een auto wordt geduwd. Als er geen overmacht aangetoond is, krijgt de fietser altijd minimaal 50% van zijn of haar schade uitgekeerd. Ook bij eigen schuld van de fietser. In de meeste gevallen wordt er 100% van de schade van de fietser uitgekeerd. De mate van uitkering is afhankelijk van de verwijtbaarheid van beide partijen.

Kinderen tot 14 jaar zijn niet aansprakelijk

Jonge kinderen worden nog beter beschermd in het verkeer. Vandaar dat er voor kinderen tot 14 jaar andere regels gelden. Kinderen tot 14 jaar oud krijgen 100% van de opgelopen schade vergoed. Dit is alleen anders als de autoschade opzettelijk door het kind veroorzaakt is. In de praktijk komt dat nauwelijks voor. Een kind moet bij wijze van spreken zijn of haar fiets opzettelijk tegen een voorbij rijdende auto aangooien wil er sprake zijn van opzet.

Het komt er dus op neer dat automobilisten vrijwel altijd aansprakelijk zijn bij een ongeval met een fiets of een voetganger, maar ondanks niet volledig kansloos in het verhalen van de voertuigschade.

Lees ook:

Wie krijgt de schuld bij een aanrijding met een fietser?

Autoschade veroorzaakt door fietser – Wie betaalt?

Wat is Artikel 185 Wv

Na de zomervakantie vaker een aanrijding met fietsers

Hoverboard:motorvoertuig en speelgoed tegelijk.

Is artikel 185 WVW nog wel van deze tijd ?

 

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Download direct:

     

Lees meer
schade-app