Auto total loss – Wat keert de verzekeraar uit?

06/11/2017
kettingbotsing

Bij een verzekerde autoschade keert de verzekeraar de herstelkosten uit. Wat als de auto total loss is? Wat krijg je uitgekeerd bij total loss en hoe wordt de hoogte van de schade vastgesteld?

Je kunt voor de autoverzekering kiezen tussen drie verzekeringsvormen. De WA casco (allrisks) biedt de ruimste dekking. Bij een ongeval krijg je met deze dekking ook de eigen schade uitgekeerd. Van de twee andere verzekeringsvormen krijg je bij de WA beperkt casco nog een beperkte dekking tegen eigen schade. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om schade door brand, ruitbreuk en hagelschade. De WA autoverzekering keert uitsluitend schade veroorzaakt aan anderen uit. Wat krijg je uitgekeerd als schadeherstel niet mogelijk is en de auto dus total loss is verklaard?

Bij total loss wordt de autoschade niet gerepareerd

Er wordt alleen tot schadeherstel over gegaan als het economisch ook uit kan. Verzekeraars gaan geen €5.000 vergoeden als de dagwaarde van de auto nog maar €4.000 is. In dat geval wordt er gesproken van een economisch total loss. In plaats van repareren keert de verzekeraar de dagwaarde uit. De auto wordt in dat geval vaak verkocht aan een opkoper. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een technisch total loss. Ook in dat geval wordt er niet tot reparatie over gegaan. Dat komt doordat repareren om technische redenen niet meer mogelijk is. De auto is bijvoorbeeld volledig ontwricht. Ook dan wordt er voor de uitkering uitgegaan van de dagwaarde van de auto.

Hoe wordt de dagwaarde vastgesteld?

Na een zwaar ongeval of een alles verwoestende brand is het lastig om de dagwaarde van vlak vóór het ongeval vast te stellen. Bij een total loss maakt een expert een inschatting van de dagwaarde. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de leeftijd, de dagwaarde en de staat van onderhoud van de auto. Ondanks de schade kan de expert toch nog redelijk goed vaststellen wat de dagwaarde was  vlak vóór het ongeval. Uiteraard is het maar een schatting. De dagwaarde vaststellen is namelijk altijd een schatting. Er kan een flink verschil zitten tussen schattingen van verschillende experts.

Wat als je het niet eens bent met de hoogte van de dagwaarde?

Je hebt de mogelijkheid om zelf ook een expert in te schakelen. Een zogenaamde contra-expert. Als de schatting van de waarde sterk afwijkt, kunnen de experts het eerst onderling uitvechten. Lukt dat niet? Dan wordt er een derde expert ingeschakeld die aangeeft welke expert gelijk heeft. De kosten van de contra-expert betaal je zelf. Vaak kun je de kosten (deels) indienen bij jouw verzekeraar. Overleg het wel vooraf met de verzekeraar om latere teleurstellingen te voorkomen.

Wat als je WA verzekerd bent?

In dat geval betaalt jouw verzekeraar jouw schade niet uit. Eventueel kun je de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw schade. Daarvoor moet je de verzekeraar van de tegenpartij of de tegenpartij zelf aansprakelijk stellen. De tegenpartij zorgt voor het vaststellen van het schadebedrag. Het verhalen van de schade kun je ook bij ons neerleggen. Wij verhalen de schade graag voor jou. De rekening voor onze diensten leggen wij neer bij de veroorzaker van de schade.

Lees ook:

‘Autohuur door vertraging expert ook verhaalbaar’

Kun je meerdere schades in één keer indienen?

Heb ik recht op een leenauto bij schadeherstel?