Kun je meerdere schades in één keer indienen?

14/02/2017
Invullen schadeformulier. Ben ik voertuig A of B?

Een autoschade indienen bij jouw verzekeraar heeft vaak gevolgen voor het aantal schadevrije jaren. Ook ben je eventueel een eigen risico verschuldigd. Door meerdere schades in één keer in te dienen kun je de kosten voor jezelf laag houden. Mag dit?

Bij autoverzekeringen wordt het claimen ontmoedigd. Dit gebeurt enerzijds doordat de hoogte van de premie afhankelijk is van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Bij het claimen van de meeste schades gaat de claim ten laste van de schadevrije jaren. Anderzijds betaal je mogelijk een deel van de schade zelf in de vorm van een eigen risico.

Mag je meerdere schades in één keer indienen?

Uiteraard ben je hier vrij in, maar de verzekeraar zal het wel beoordelen als verschillende schades. Als uit expertise blijkt dat de geclaimde schades niet door hetzelfde ongeval veroorzaakt zijn, gaat de verzekeraar uit van meerdere schadegevallen. Dat betekent dus een dubbele terugval in opgebouwde schadevrije jaren en er is meerdere keren het eigen risico verschuldigd.

Voorbeeld

Je raakt met je auto een paaltje. De schade ga je claimen op de WA casco autoverzekering. De achterbumper is zwaar beschadigd. Aan de linkerflank van de auto zit een schade die je ook opgeeft bij de verzekeraar. Bij expertise blijkt dat de deuk aan de linkerflank onmogelijk veroorzaakt kan zijn door de aanrijding met het paaltje. Dit zal de expert rapporteren aan de verzekeraar en deze zal jou terugkoppelen dat het twee verschillende schadeclaims zijn.

Hoe weet de expert of het verschillende schades zijn?

De expert is er niet bij geweest toen de schade veroorzaakt is. Aan de hand van kennis en ervaring kan hij toch conclusies trekken. Aan sommige autoschades kun je zien dat ze niet nieuw zijn. Er is bijvoorbeeld al roestvorming ontstaan bij de oude schade. Ook uit de plek van de schade kunnen conclusies getrokken worden. Een schade door een winkelkarretje is hierdoor te onderscheiden van een schade door een aanrijding met een andere auto.

Je hebt recht op een contra-expert

Een expert kan wel zeggen dat schades een verschillende oorzaak hebben, maar klopt het wel? Vergeet niet dat de expert ingeschakeld is door de verzekeraar. Je hebt vaak recht op een contra-expert. Dit is een onafhankelijke tweede expert die de schade(s) beoordeelt. Kijk wel na in de polisvoorwaarden of jouw verzekeraar de kosten van de tweede expert volledig vergoedt. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld stellen dat de kosten van de expert niet hoger mogen zijn dan de kosten van de expert van de verzekeraar. Overleg eerst met je verzekeraar voordat je een contra-expert inschakelt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief