Akte van cessie adviseren. Welke risico’s zitten hier aan!

07/10/2016
akte van cessie

Een tussenpersoon zal in de dagelijkse praktijk zijn cliënten vaak een akte van cessie adviseren. Maar zijn die cliënten zich ook bewust van de risico’s? De problemen kunnen ontstaan wanneer er geen WA-casco dekking4

Wat is een akte van cessie

Bij een akte van cessie draagt iemand een vordering, in ons voorbeeld een vordering op een verzekeraar, over aan een ander. Handig bij een WA-casco dekking waarbij de verzekeraar aan heeft gegeven dat er dekking is. In dat geval kan de klant met een gerust hart bij de schadehersteller een akte van cessie ondertekenen. Hierdoor kan de schadehersteller het voertuig direct repareren en hoeft de klant de schade niet eerst voor te schieten. De vordering die de klant heeft op de verzekeraar is met de akte van cessie nu overgedragen naar de schadehersteller.

Geen WA-casco dekking

De problemen kunnen ontstaan wanneer er geen WA-casco dekking is. Wanneer de klant schade heeft opgelopen door toedoen van een derde en geen dekking heeft, gaat 112schade de schade verhalen op de aansprakelijke wederpartij.

Brengt de cliënt het voertuig naar een schadehersteller en ondertekent de cliënt een akte van cessie dan kan het voertuig vast worden gerepareerd en neemt dus de reparateur de vordering over. Echter met de voorwaarden dat als de schade niet verhaald kan worden de cliënt alsnog de reparatiekosten zelf moet betalen. Vanaf hier gaat het dus riskant worden.

In de praktijk blijkt dat veel cliënten de schade pas willen laten maken wanneer de tegenpartij tot schadevergoeding overgaat. Het komt met grote regelmaat voor dat uiteindelijk een tegenpartij niet schuldig is, schuld niet te bewijzen valt of dat men overgaat tot een schuldverdeling. In die gevallen zal er dus geen (volledige) schadevergoeding plaatsvinden.

Heeft de klant reeds de schade laten maken en een akte van cessie ondertekend zal hij dus het verschil aan de schadehersteller moeten betalen. Achteraf had de cliënt misschien de schade dan niet willen laten maken.

Risico schadehersteller

Ook de schadehersteller loopt nu een risico. Hij zal nu zijn schade bij de cliënt moeten verhalen. Heeft die de financiële middelen niet dan loopt de schadehersteller het risico dan hij zijn kosten niet verhaald krijgt.

Advies

Bij onzekerheid over de mogelijkheid van verhaal ligt het voor de hand om te wachten met het laten uitvoeren van een reparatie tot er alsnog duidelijkheid is over de eventuele aansprakelijkheid van een derde en dus een te verwachten schadevergoeding.

Lees ook:

De schade-app in plaats van het Europees schadeformulier

Stappenplan zelf schade aan jouw auto verhalen

Wat mag je bij schade van jouw verzekeraar verwachten?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Download direct:

     

Lees meer
schade-app