Vervolgworkshop schadeafhandeling automotive

De vervolgworkshop geeft een algemene verdieping op de basiskennis om schademeldingen van motorrijtuigen goed aan te kunnen nemen, te behandelen en af te wikkelen.

Doelgroep

De vervolgworkshop schadebehandeling automotive is bedoeld voor de beginnende motorrijtuigschadebehandelaar en/of medewerker die regelmatig motorrijtuigschades behandelt, maar voor wie dat (nog) géén hoofdtaak is. De workshop is bijvoorbeeld geschikt voor een medewerker bij een assurantiekantoor die alle voorkomende werkzaamheden verricht, waaronder autoschadebehandeling.

Onderwerpen

  • Betekenis in de praktijk van de bepalingen in de WAM: het rechtstreekse vorderingsrecht, het Waarborgfonds Motorverkeer, toegestane uitsluitingen e.d.
  • Aansprakelijkheidsrecht en jurisprudentie in verkeersschades. Onder andere de inhoud en toepassing van art. 185 WVW en de voorrangsregels bij het verrichten van bijzondere manoeuvres bij veel voorkomende autoschades (zoals kop- en staart botsingen, inhalen, geen voorrang verlenen, in- en uit parkeren etc.)
  • Uitleg van een aantal begrippen rondom schaderegeling en vaststelling van schuldverdeling en hoe men daarmee omgaat in de praktijk: bewijsrecht en bewijslast, eigen schuld van de benadeelde, overmacht, schulddeling, disculperende stilstand, ieder moet zijn eigen schade dragen etc.
  • De wettelijke bepalingen inzake vaststelling van materiële schade inclusief bijbehorende kosten (bijvoorbeeld de buitengerechtelijke kosten) en het vorderingsrecht van schade bij letsel en overlijden.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname, waarmee zij kunnen aantonen dat zij permanent vakbekwaam zijn.

Aanmelden

Eerstvolgende worden gepland vanaf Q1 2019

Kosten workshop

De kosten zijn afhankelijk van uw keuze in ons Partner Programma. U kunt deze opvragen bij de accountmanager.

Overige workshops

Basisworkshop schadeafhandeling automotive
Verdiepingsworkshop schadeafhandeling automotive

Incompany

Wij hebben ook mogelijkheden om de workshop incompany te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.