Basisworkshop schadeafhandeling automotive

De basisworkshop geeft inzicht in het belang van een duidelijke eerste reactie, instructie en vervolghandelingen op de melding van de schade. De deelnemer leert om direct bij de melding van de schade de juiste vragen te stellen en antwoord te geven op de vragen van de schademelder.

Doelgroep

De basisworkshop schadebehandeling automotive is bedoeld voor medewerkers die (nog) geen motorrijtuigenschadebehandelaar zijn, maar die wel een (eerste) melding van de schade van een klant in ontvangst nemen. Bijvoorbeeld als een klant, op kantoor of telefonisch, een schade meldt.

Onderwerpen

  • Hoe te handelen bij de eerste melding van een autoschade? Wat kunt u doen om de klant te helpen? Denk aan zaken als geruststellen, de politie laten bellen als er sprake is van ernstig letsel of een agressieve tegenpartij, verwijzen naar noodnummers in verband met wegslepen en vervoer
  • Het belang van het goed invullen van een schadeaangifteformulier en het belang van de gevraagde informatie: Zijn er getuigen? Is er letselschade? Is er een handtekening gezet? Is er een situatieschets?
  • Het proces van het vaststellen van de schade. Moet er een expert ingeschakeld worden? Wie neemt daarover met wie contact op? Welke expertise-, stallings- en calculatiekosten worden vergoed?
  • Verschillen in de dekking en dus ook in de afwikkeling van de schade als er sprake is van een WA dekking, beperkt casco en volledige cascodekking, verhaals- en rechtsbijstandverzekeringen, schadeverzekering voor inzittenden (SVI) en een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI).

Uitleg over een aantal begrippen die een rol kunnen spelen bij een autoschade:

  • Kosten van autohuur. Wanneer geheel, gedeeltelijk of niet vergoed?
  • Buitenlandse tegenpartij
  • Waarborgfonds Motorverkeer. Wanneer kan daar een beroep op gedaan worden? Welke informatie is nodig voor een melding?
  • Wat is een akte van cessie?
  • Wie is of kan aansprakelijk zijn? Inzicht in aansprakelijkheidsrecht (in het verkeer), verkeersrecht, het bewijsrecht en het vorderingsrecht bij letsel en overlijden

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname, waarmee zij kunnen aantonen dat zij permanent vakbekwaam zijn.

Aanmelden

Eerstvolgende worden gepland vanaf Q1 2019

Kosten workshop

De kosten zijn afhankelijk van uw keuze in ons Partner Programma. U kunt deze opvragen bij de accountmanager.

Overige workshops

Vervolgworkshop schadeafhandeling automotive
Verdiepingsworkshop schadeafhandeling automotive

Incompany

Wij hebben ook mogelijkheden om de workshop incompany te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.