Verdiepingsworkshop schadeafhandeling automotive

In de verdiepingsworkshop wordt dieper ingegaan op de behandeling en de afwikkeling van motorrijtuigenschades in de praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de toepassing van de wettelijke bepalingen en de jurisprudentie (o.a. WAM, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, bewijsrecht, vorderingsrecht), de uitleg van de bepalingen in de diverse polisvoorwaarden en de gedragscodes en bedrijfsregelingen. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van schadebehandeling bij motorrijtuigen.

Doelgroep

De verdiepingscursus schadebehandeling automotive is bedoeld voor ervaren schadebehandelaars die zich dagelijks bezighouden met motorrijtuigenschades, van de (eerste) melding en de behandeling tot de afwikkeling van de schade. De cursus is bijvoorbeeld geschikt voor een medewerker van een assurantiekantoor die (auto)schades behandelt.

Onderwerpen

  • Verdere verdieping op het toepassen van (de ontwikkelingen in en de jurisprudentie over) het aansprakelijkheidsrecht in de praktijk van de motorrijtuig schadebehandeling.
  • Verdieping op de toepassing van de wettelijke bepalingen, de ontwikkelingen en jurisprudentie over het vaststellen van schade en het vorderen van materiële schade en schade bij letsel en overlijden. Onder andere aandacht voor actuele ontwikkelingen rondom affectie en shockschade.
  • Uitleg en toepassing van de dekking op een WA, beperkte casco en volledig casco. Welke uitsluitingen mogen bijvoorbeeld worden opgenomen, welke zijn opgenomen en welke betekenis hebben die uitsluitingen in de praktijk?
  • De vraag welke verzekering dekking moet bieden als er meerdere verzekeringen zijn die dekking kunnen bieden op grond van de wet, de polisvoorwaarden of de diverse bedrijfsregelingen. Bijvoorbeeld AVP, AVB, WA motorrijtuigverzekering of een garageverzekering. Toepassing van de regels rondom bijvoorbeeld samenloop en de schuldloze derde regeling.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname, waarmee zij aan kunnen tonen dat zij permanent vakbekwaam zijn.

Aanmelden

Eerstvolgende worden gepland vanaf Q1 2019

Kosten workshop

De kosten zijn afhankelijk van uw keuze in ons Partner Programma. U kunt deze opvragen bij de accountmanager.

 

Overige workshops

Vervolgworkshop schadeafhandeling automotive
Basisworkshop schadeafhandeling automotive

Incompany

Wij hebben ook mogelijkheden om de workshop incompany te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.