Ongevallendekking: Minder onderscheid in leeftijd

19/03/2013
ongevallendekkingHet afgelopen jaar is de leeftijdsdifferentiatie bij de ongevallendekking op een reisverzekering bij verschillende verzekeringsmaatschappijen vervallen. Zo meldt een onderzoek van Moneyview. In vergelijking met 2012 maken 13 van de 37 onderzochte verzekeraars geen onderscheid meer in de hoogte van de uitkering voor personen onder en boven de 70 jaar bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Aandacht in televisieprogramma Kassa

Waarschijnlijk is de aandacht die deze leeftijdsdiscriminatie kreeg in het televisieprogramma Kassa de aanleiding voor het aanpassen van de bedragen. Meer dan de helft van de reisverzekeraars maakten vóór die uitzending onderscheid bij de ongevallendekking op basis van leeftijd. Meer dan een jaar na de uitzending maakt nog maar 25% van de doorlopende reisverzekeringen met een ongevallendekking onderscheid. Dit onderscheid in leeftijd wordt gebruikt om te bepalen wat de maximale uitkering is bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Stijging kosten reisverzekering met ongevallendekking

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de premie voor een doorlopende reisverzekering de afgelopen 12 maanden met gemiddeld 5% is gestegen. Een van de voornaamste redenen voor deze premiestijging is de verhoging van de assurantiebelasting per 1 januari 2013. Deze wijziging verhoogt de premie voor onderdelen van de verzekering, zoals de annuleringsdekking, automobilistenhulp en rechtsbijstand. Ook algemene kostenstijgingen en de invoering van heffingsgrondslagen op onderdelen van gemengde reisverzekeringen hebben invloed op de verhoogde prijzen.

Het verhalen van letselschade

Alle schade die buiten uw schuld is veroorzaakt door derden, dient door de verzekeraar van de aansprakelijke wederpartij vergoed te worden. Heeft u letselschade geleden en/of ondervindt u problemen bij het verhalen van de schade op de dader? 112schade.nl neemt graag geheel kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling. Mocht de tegenpartij geen Nederlands ingezetene zijn, dan verrekenen wij onze kosten met het schadebedrag, omdat dergelijke verhaalszaken meer tijd in beslag nemen en de kosten niet altijd verhaald kunnen worden.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact