In 14% van de gevallen betaalt een verzekeraar geen wettelijke rente

28/11/2017
wettelijke rente

Persbericht- Uit onderzoek van 112schade.nl blijkt dat in 2017 maar liefst in 14% van de schades de verzekeraar van de tegenpartij de wettelijke rente niet betaalt.

De wettelijke rente hoeft al sinds jaar en dag niet meer te worden ‘aangezegd’, maar moet wel bij de aansprakelijke partij worden gevorderd.

De wettelijke rente hoeft al sinds jaar en dag niet meer te worden ‘aangezegd’, maar moet wel bij de aansprakelijke partij worden gevorderd.

Veel verzekeraars vergoeden automatisch ook de wettelijke rente. Er zijn echter heden ten dage nog steeds partijen die wettelijke rente niet automatisch meenemen in de door hen te vergoeden schadesommen. Het gaat over het algemeen niet om substantiële bedragen. Toch of misschien juist om die reden zou het verzekeraars sieren wanneer zij ‘ongevraagd’ de wettelijke rente vergoeden.

“Wij merken dat wij nog in te veel dossiers de tegenpartij erop moeten wijzen de wettelijke rente te vergoeden. Dit terwijl wij bij de vordering de wettelijke rente al direct vorderen.”, aldus Marc Diks, mede-eigenaar van 112schade in Zeist. “Over het algemeen zijn het kleine bedragen maar het gaat om het principe”.

Het is niet bekend waarom verzekeraars de wettelijke rente in sommige gevallen niet betalen. Je zou verwachten dat de computersystemen dit automatisch meenemen in de afwikkeling van de schade.

Waarom wettelijke rente

Wanneer iemand schade lijdt door toedoen van iemand anders kan de door de aansprakelijke partij te betalen schadevergoeding nog wel eens op zich laten wachten.  Vaak wordt er gediscussieerd over de aansprakelijkheid en/of de hoogte van de schadevergoeding tussen de aangesproken verzekeringsmaatschappij en de schadelijdende partij. En ondertussen moet de schadelijdende partij zelf zijn schade betalen. Met andere woorden, het slachtoffer schiet de door hem geleden schade als het ware zelf voor en stelt daarmee zijn eigen geld beschikbaar dat eigenlijk door de aansprakelijke partij beschikbaar gesteld had moeten worden. Om dit te compenseren heeft het slachtoffer recht op zogenaamde wettelijke rente.

Wat is wettelijke rente

Het gaat dus om schade die is veroorzaakt door iemand anders die daarvoor dus aansprakelijk gehouden kan worden. Schade dus die eigenlijk door die aansprakelijke partij c.q. diens verzekeringsmaatschappij betaald moet worden. Door de schade eerst zelf te betalen leent het slachtoffer dus eigenlijk geld aan de aansprakelijke partij. Over dat schadebedrag moet dus rente worden betaald. Immers, het slachtoffer had over het geld dat hij nu heeft gebruikt om de schade te betalen c.q. te laten repareren ook rente kunnen krijgen als hij het bedrag bijvoorbeeld gewoon op de bank had laten staan. Deze gemiste rente is dus ook schade die wordt geleden als gevolg van het ongeval en dient dan ook door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Deze schadefactor wordt de ‘wettelijke rente’ genoemd.

Vanaf wanneer heeft iemand recht op wettelijke rente?

De wettelijke rente wordt berekend vanaf de datum van het ongeval tot aan het moment dat de aansprakelijke partij tot schadevergoeding overgaat. De wettelijke rente dient te worden voldaan over alle schadefactoren, dus ook over de immateriële schade (smartengeld). De wettelijke rente fluctueert en staat sinds 1 januari 2015 op 2% per jaar.