Intrasurance/verzekeruzelf.nl winnaar 112schade.nl 2014 Award Snelste schadeafwikkeling.

10/06/2015

Sinds 2014 reikt 112schade.nl het Award “Snelste schadeafwikkeling” uit. Dit Award wordt jaarlijks uitgegeven aan de organisatie, volmacht of verzekeraar, welke het snelste de schade aan de eisende tegenpartij afhandelt. Dit jaar heeft 112schade.nl een verdeling gemaakt in twee categorieën te weten; tegenpartijen waarbij minder dan 100 dossiers zijn ingediend en tegenpartijen waarbij meer dan 100 dossiers zijn ingediend.

Intrasurance valt in de categorie waarbij minder dan 100 dossiers door 112schade.nl zijn ingediend. Intrasurance/verzekeruzelf heeft hiervoor 85,32 dagen benodigd gehad. Onverlet blijft dat het nu het tweede jaar oprij is dat Intrasurance/verzekeruzelf.nl uit Den Bosch instaat is gebleken om de snelste volmacht te zijn qua het afwikkelen van dit soort schadedossiers!

Frank cooler neem Award in ontvangst

Intransurance ontvangt de 112schade.nl Award voor snelste schadeafwikkeling 2014 v.l.n.r. Arno te Linde van 112schade.nl en Frank Cooler, directeur Intrasurance.

In de mix genomen, materiële schade en letselschade, bedraagt de afhandeling met de tegenpartij gemiddeld 115,16 dagen. In het algemeen zijn de afhandelingsdagen toegenomen ten opzichte van 2013, deze toename is te verklaren door het feit dat er meer complexere dossiers in combinatie met letselschadedossiers zijn afgehandeld.

Op de vraag, hoe men deze vlotte afhandeling met de tegenpartij intern waarborgt, geeft Frank Cooler (DGA) aan, welke overigens vol trots namens de medewerkers van Intrasurance/verzekeruzelf.nl het Award “Snelste schadeafwikkeling 2014” uit handen van Arno te Linde Key account manager van 112schade.nl in ontvangst nam. Dit heeft o.a. te maken met twee belangrijke elementen, te weten;

1) Onze informatisering, het D.I.V. systeem (Direct Insurance Vision) welke wij zelf ontwikkeld hebben, stelt de consument namelijk in staat om via internet of mobile zelf polissen af te sluiten, te muteren of te beëindigen en schades te melden. De consument wordt middels push-berichten op de hoogte gehouden van de status van de schadebehandeling en heeft in zijn persoonlijke digitale dossier een overzicht van alle correspondentie van polisblad, factuur tot schadetoekenning. Kortom het D.I.V. systeem helpt pro-actief mee in het afhandelen van schadedossiers.

2) Onze medewerkers van de schadeafdeling (7 FTE is goed voor het afhandelen van ruim 19.000 schadedossiers per jaar) zijn goed geschoold en worden met regelmaat getraind. Dit tezamen borgt dat Intrasurance/verzekeruzelf.nl een correcte en vlotte service kan bieden ten aanzien van schadeafhandeling.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief