Yoron

Yoron is een gespecialiseerd internetbedrijf wat zich bezig houdt met de bouw en ontwikkeling van webdiensten en andere webbased applicaties ten behoeve van de financieel dienstverlener.

Yoron kent de verzekeringsmarkt, weet welke partijen een rol spelen en kan zich verplaatsen in de schoenen van de financieel dienstverlener.

Yoron heeft in samenwerking met 112schade.nl de mogelijkheid gemaakt om online schades te melden via applicaties van Yoron.