Partners van 112schade

Het verhalen van een materiële- of letselschade geschiedt door specialisten waar wij nauw mee samenwerken.De materiële schade verhalen wij zelf. Bij letselschade zal de letselschade-experts van Compensa de verhaalsactie opzich nemen.

Indien er ook een schade-expert bij moet komen schakelen wij daar Experned voor in.

Dit betekent dat één van deze partijen met u contact kunnen opnemen tijdens het verhaaltraject per post, e-mail of telefoon.

Samen met Bureau D & O verzorgen wij verdiepingscursussen voor schadebehandelaars.

Samenwerkende bedrijven

Klik hier voor een overzicht van alle bedrijven waar wij mee samenwerken.