OVS 6

Botsingsituatie 6

Botsing tussen twee motorrijtuigen in een situatie die niet valt onder de artikelen 1 tot en met 5
Bij een botsing tussen twee motorrijtuigen in een situatie die niet onder één van de artikelen 1 tot en met 5 valt, betaalt de verzekeraar van het ene motorrijtuig 50 % van de schade van het andere motorrijtuig.

Voorbeelden:

  • Tweemaal een bijzondere verrichting;
  • Kop – flank botsing;
  • Brede tractor op smalle weg;
  • Spiegelschade waarbij niet duidelijk is dat één van de bestuurders een fout maakte.

Toelichting

In dit artikel worden alle niet met name genoemde enkelvoudige botsingen geregeld.

Kettingbotsingen en andere meervoudige botsingen vallen hier derhalve niet onder. Dit artikel regelt bijvoorbeeld de botsing waarbij beide motorrijtuigen een bijzondere verrichting uitvoeren. Of één van beide motorrijtuigen op het moment van de botsing al
dan niet stilstaat, is voor toepassing van dit artikel niet relevant.

Bovendien is dit artikel van toepassing indien zich een situatie voordoet die wel onder één van de artikelen 1 tot en met 5 valt, maar waarbij partijen van mening verschillen over welk artikel van toepassing is.