OVS 5

Botsingsituatie 5

Botsing tussen een rijdend en een geparkeerd motorrijtuig
Bij een botsing tussen een rijdend en een geparkeerd motorrijtuig betaalt de verzekeraar van het rijdende motorrijtuig de schade van het geparkeerde motorrijtuig.

Toelichting

Voor parkeren is niet vereist dat het desbetreffende motorrijtuig veilig buiten het verkeer tot stilstand is gebracht. Als er sprake is van bijvoorbeeld laden en/of lossen en duidelijk is dat het laden of lossen geen enkele relatie heeft met de botsing, dan is er in de zin van de OVS wel sprake van een geparkeerd motorrijtuig.

Dit artikel is ook van toepassing als het rijdende motorrijtuig meerdere geparkeerde motorrijtuigen beschadigt. In het geval één geparkeerd motorrijtuig wordt geraakt dat daarna wordt doorgedrukt op andere geparkeerde motorrijtuigen, dan is sprake van een meervoudige botsing en is de OVS niet van toepassing.