OVS 4

Botsingsituatie 4

Bij een botsing tussen twee motorrijtuigen die elkaar op dezelfde weg tegemoet rijden, betaalt de verzekeraar van het motorrijtuig dat niet volledig op de eigen weghelft rijdt de schade van het motorrijtuig dat wel volledig op de eigen weghelft rijdt.

Dit geldt niet bij een voorrangsregeling, in welk geval de verzekeraar van het motorrijtuig met een voorrangsverplichting de schade betaalt van het andere motorrijtuig.

Toelichting

Dit artikel regelt de botsingen tussen elkaar tegemoet rijdende motorrijtuigen. Op basis van dit artikel worden onder meer de volgende situaties geregeld:

– de botsing, waarbij een motorrijtuig één of meer geparkeerde motorrijtuigen (of andere obstakels) passeert en daarom niet meer volledig op de eigen weghelft rijdt;
– de botsing in een wegversmalling of op een brug waarbij de voorrang wordt geregeld door verkeerslichten, borden of anderszins. Het botsingspunt moet zich wel bevinden in de wegversmalling of op de brug;
– de botsing tussen een inhalend motorrijtuig en een motorrijtuig uit tegengestelde rijrichting dat volledig op de eigen weghelft rijdt;
– de botsing met een spookrijder;
– de botsing buiten het kruispunt tussen de oorspronkelijk voorrangsgerechtigde die de bocht afsnijdt en een uit een andere richting naderend rechtsrijdend motorrijtuig, dat nog niet aan voorrang verlenen is toegekomen.

Een uiterst rechtsrijdend motorrijtuig, dat alleen al door de breedte ervan op de andere weghelft komt, rijdt voor de toepassing van dit artikel op de eigen weghelft. Komt dit motorrijtuig in botsing met een ander motorrijtuig, dat ook op de eigen weghelft rijdt, dan is botsingsituatie 6 van toepassing tenzij er een voorrangsregel (bord of licht) van toepassing is. Rijdt het ‘te brede’ motorrijtuig aantoonbaar niet uiterst rechts en het
andere motorrijtuig wel, dan is deze botsingsituatie van toepassing. Is niet duidelijk geworden dat één of de beide elkaar tegemoet rijdende motorrijtuigen volledig op de voor hen bestemde weghelft hebben gereden, de zogenaamde schamp

– of spiegelschade, dan is botsingsituatie 6 van toepassing.