Wat is de taak van een schade-expert?

11/10/2017
aansprakelijkstelling

Bij een schade aan jouw motorrijtuig heeft de verzekeraar de mogelijkheid om een schade-expert in te schakelen. Wat is eigenlijk de taak van de schade-expert? En wat kun je doen als je het niet eens bent met de bevindingen van deze specialist?

Voor het verzekeren van motorrijtuigen hoeft de verzekeraar het te verzekeren object niet te zien. Bij schade vindt de verzekeraar het vaak toch nodig om de schade vast te laten stellen door een schade-expert. Maar de taak is ruimer dan alleen het begroten van het schadebedrag.

Wat is de taak van de schade-expert?

De verzekeraar schakelt de expert in, en draagt dus ook de kosten. De expert krijgt meerdere opdrachten mee van de verzekeraar. Naast het vaststellen van het schadebedrag kun je hierbij denken aan:

  • Oorzaak van de schade in kaart brengen – Hoe is de schade ontstaan?
  • Bepalen of de schade nog te repareren is – Hierbij wordt ook gelijk vastgesteld wat de waarde van het motorrijtuig was vlak voor de schade. De dagwaarde is ook gelijk het maximaal uit te keren bedrag.
  • Is de verzekering goed afgestemd op het risico? – Zitten er bijvoorbeeld accessoires op die niet meeverzekerd zijn?
  • Het begeleiden van het schadetraject.

De schade-expert rapporteert aan de verzekeraar

De schade-expert zal de bevindingen terugkoppelen aan de opdrachtgever, dus de verzekeraar. De verzekeraar neemt vervolgens contact op met de verzekeringnemer om door te spreken wat de schade-expert erover te melden had. De expert hoeft jou inhoudelijk niets te vertellen over zijn of haar bevindingen. Het eindoordeel is namelijk toch aan de verzekeraar.

In principe is de expertise onafhankelijk, maar vaak heeft de expert wel een groot financieel belang bij de opdrachtgever. Onpartijdigheid is in dat geval lastig vast te houden.

Wat als je het niet eens bent met de schade-expert?

Meestal is in de polisvoorwaarden vastgelegd dat er recht bestaat op een contra-expert. Dit is een tweede expert die eigenlijk het werk van de eerste expert controleert. Deze kan zelf ook de schade beoordelen en zijn of haar visie erop loslaten. Het Verbond van Verzekeraars (belangenvereniging van verzekeraars) heeft de aangesloten verzekeraars opgeroepen om deze kosten ook te vergoeden. Hoe de verzekeraars omgaan met de kosten van de contra-expert kan verschillen per verzekeraar. Informeer dus altijd vooraf bij de verzekeraar. Indien de schade-expert en de contra-expert niet op één lijn liggen, gaat een derde expert aangeven welke van de twee het bij het rechte eind heeft.