Verzekeraars verliezen 22 cent per euro door autoschades

02/07/2018
schade

Al gedurende een paar jaren verhogen verzekeraars de premie voor de autoverzekering. Ze moeten ook wel want door meer autoschades wordt er steeds meer uitgekeerd voor schadeherstel. Voor iedere euro die de verzekeraars voor de autoverzekering binnen kregen, gaven ze 1,22 euro uit in 2017.

In 2017 zijn er volgens het rapport ‘Moving forward in Mobility’ van CED (bedrijf van schade-experts) meer autoschades veroorzaakt en ook nog met een hoger schadebedrag. De totale schadelast kwam in 2017 uit op 2,9 miljard euro (prognose). Dat is een stijging van 7% ten opzichte van 2016. Er zijn meer autoschades veroorzaakt, maar dat is voor een groot deel toe te schrijven aan de toename van het aantal auto’s. Er rijden nu ongeveer 9,5 miljoen auto’s rond. Dat komt neer op 94 auto’s per 100 huishoudens. Dit aantal zal naar verwachting nog blijven stijgen. Pas vanaf 2025 zal het autobezit afnemen.

Meer autoschades door de smartphone

In 2017 zijn er 10% meer aanrijdingen veroorzaakt. De verwachting is dat de toenemende drukte op de Nederlandse wegen hier een belangrijke factor in is, maar vergeet het tijdens het rijden gebruiken van de smartphone ook niet. Het is voor verzekeraars lastig om aan te tonen dat het gebruiken van een smartphone de schade-oorzaak is. Maar duidelijk is dat de smartphone vaak wordt gebruikt in het verkeer, dus het is logisch dat er ook vaker schades ontstaan door het gebruiken van de smartphone. Het aantal autodiefstallen neemt al jaren af, en dat was ook in 2017 het geval.

De verzekeraars moeten de kosten verlagen

Verzekeraars zijn van iedere geïncasseerde euro alweer 33 cent kwijt om de kosten af te dekken. Verzekeraars kunnen veel geld besparen door de schadeafwikkeling verder te automatiseren. Misschien moeten de verzekeraars ook betere afspraken maken om autoschades sneller en effectiever af te wikkelen.

Wat kunt u zelf doen om autoschades te voorkomen?

Veel schades worden veroorzaakt door verkeerde inschattingen in het verkeer. Op de autosnelweg toch nog naar de linker rijstrook gaan voor het inhalen van een vrachtauto bijvoorbeeld. Veel automobilisten hebben altijd haast in het verkeer. Zet ’s ochtends de wekker twee minuten eerder en ga ook twee minuten eerder van huis. Als u nu niet meer gehaast rijdt, bent u toch nog eerder op het werk. Zelfs als u op de snelwegen achter de vrachtauto’s blijft die maar 80 kilometer per uur rijden.  De kans op een ongeluk kunt u op deze manier flink verkleinen.