Schade veroorzaakt met de auto door uw ziekte – Wat nu?

16/01/2018
ziekte

Mensen met een ziekte of een aandoening zijn mogelijk niet bevoegd om een motorrijtuig te besturen. Ook als ze wel een rijbewijs hebben, kan rijden met een gebrek ook gevolgen hebben bij een schade. Met alle gevolgen van dien.

De rechter heeft onlangs een vrouw een gevangenisstraf opgelegd omdat ze in een auto reed ondanks haar epilepsieaanvallen. Ze moet een half jaar de gevangenis in en ze is gedurende vijf jaren haar rijbewijs kwijt. Deze straf is haar niet zomaar opgelegd. Ze heeft tijdens een aanval namelijk schade veroorzaakt met twee overledenen tot gevolg. Dit geeft wel weer reden om erbij stil te staan dat met een beperking of een ziekte een auto besturen grote gevolgen kan hebben.

Medische selectie voordat een rijbewijs wordt verstrekt

Voordat u een rijbewijs krijgt, worden u een aantal vragen voorgelegd over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. De antwoorden kunnen aanleiding geven voor een nader onderzoek of zelfs voor het afwijzen voor het rijbewijs. Voor sommige aandoeningen kan een aanpassing van de auto een verplichting zijn. Een bestuurder met maar één been moet bijvoorbeeld een aanpassing in de auto inbouwen zodat de handicap de verkeersveiligheid niet bedreigt. Andere aandoeningen kunnen niet met technische snufjes worden opgevangen.

Ongeval veroorzaakt door een ziekte of aandoening

De veroordeelde vrouw was de macht over het stuur verloren door haar ziekte. Dit is haar zwaar aangerekend. Ze wist namelijk af van het risico door haar ziekte. Ze is door de medische selectie van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) gekomen, waardoor ze wel haar rijbewijs heeft gekregen. Maar achteraf blijkt dat ze de vragen niet volledig naar waarheid heeft ingevuld.

Keert de verzekeraar bij schade uit?

De verzekeraar keert schade wel uit aan de tegenpartij. Het is nog maar de vraag of de veroorzaker de schade ook krijgt uitgekeerd. De verzekeraar mag er namelijk vanuit gaan dat iemand op de juiste gronden het rijbewijs heeft gekregen. Bij een foutief ingevulde gezondheidsverklaring van het CBR is het rijbewijs niet verkregen op de juiste gronden. In principe kan de verzekeraar in een uiterste geval ook de schade uitgekeerd aan de tegenpartij verhalen op de veroorzaker van de schade.

Wat als een ziekte of gebrek ontstaat na het halen van het rijbewijs?

Na het halen van het rijbewijs kunnen er gebreken of ziektes ontstaan die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Het CBR komt hier in de meeste gevallen niet achter, dus blijft het rijbewijs gewoon van kracht. Er is geen meldingsplicht, maar er wordt wel vertrouwd op het gezond verstand. Een bestuurder met bepaalde aandoeningen moet zich goed beseffen dat een verhoogd risico in het verkeer voor gevaarlijke situaties kan zorgen. In dat geval is het verstandig om een keuring aan te vragen bij het CBR.

Welke ziektes en aandoeningen zorgen voor een verhoogd risico?

Alle ziektes en aandoeningen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden zijn een aanleiding om bij het CBR aan te kloppen. Een aantal veel voorkomende medische problemen zijn:

  • Autisme
  • Dementie
  • Alcoholverslaving
  • Parkinson
  • Het dragen van een prothese voor de ledematen
  • Andere functiebeperkingen

Wilt u hier meer informatie over? Hiervoor verwijzen wij u naar de website van het CBR.

Lees ook:

Mag ik autorijden met een gebroken been of arm?

Tegenpartij ontkent de schade – Wat moet je doen?