Daling schadecalculaties zet gestaag door

08/05/2013
schadecalculatiesOnlangs heeft Focwa laten weten dat het aantal schadecalculaties in het eerste kwartaal van 2013 met ruim 3% is gedaald ten opzichte van het totaal aantal calculaties in de eerste drie maanden van het vorige jaar.

Trend zet gestaag door

Vorige maand berichtten we al dat het schadeaanbod in januari en februari van dit jaar flink gedaald is. Deze trend zet zich nog steeds voort. Met behulp van Audatex wordt de auto eerst geïdentificeerd, daarna worden alle relevante schadegegevens vastgelegd. Zoals informatie over alle onderdelen die moeten worden vernieuwd, hersteld of gespoten. De gestuurde schadestroom, het aantal Audatex calculaties waarbij zowel een opdrachtgever als een reparateur bekend zijn, heeft een significante daling laten zien ten opzichte van 2012. In januari waren het nog de matige winterse omstandigheden die het totaal aantal calculaties beïnvloedden (-5%). De maanden februari en maart spreken voor zich. Februari laat een daling zien van het aantal calculaties van ruim 26%. Ook de maand maart is ten opzichte van 2012 opvallend te noemen. In deze maand heeft zich een daling voorgedaan van bijna 14% ten opzichte van het vorige jaar.

Daling schadecalculaties in gestuurde schadestroom

In de gestuurde schadestroom is de hoogste daling te zien ten opzichte van het totaal aantal calculaties. Het totaal aantal verrichte calculaties bedroeg in januari 99.084, in februari 85.658 en in maart 89.947. Daarmee kwam het 1e kwartaal uit op 274.689, 3,3% lager dan in het 1e kwartaal van 2012. Het aantal verrichte calculaties in de gestuurde schadestroom bedroeg in januari 57.288, in februari 41.475 en in maart 50.550. Daarmee kwam het 1e kwartaal uit op 149.313, 15,1 procent minder dan de 175.924 in het 1e kwartaal van 2012.

Verhaalbare schade

In het geval u schade heeft geleden, maar niet beschikt over verzekeringsdekking, dan kunt u deze schade melden op www.112schade.nl. Wij nemen de verhaalsactie dan geheel kosteloos voor u in behandeling.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief