Schade door vuurwerk

27/12/2018

De oorsprong van het vuurwerk ligt in China. Het vuurwerk werd gebruikt bij religieuze gebeurtenissen om boze geesten te verdrijven. In Nederland gebruiken wij het voornamelijk als viermoment op feesten. Oud & Nieuw is daar het grootste en bekendste voorbeeld van.

In de aanloop tot de jaarwisseling en natuurlijk nieuwjaarsnacht wordt er om ons heen vuurwerk afgestoken. Hier en daar zijn vuurwerkvrije zones ingesteld, echter op de meeste plaatsen kun je vuurwerk verwachten en wees daar ook alert op. Vuurwerk moet iets leuks zijn, maar kan helaas ook voor veel narigheid zorgen.  (On)bedoeld kun je materiële- of letselschade oplopen. Wat kun je met die schade doen?

In beginsel ben je zelf verantwoordelijk voor schade aan eigen goederen. Kort gezegd: je draait zelf op voor je eigen schade. Je kunt je echter voor dit risico verzekeren of de schade proberen te verhalen door met succes iemand anders voor de schade aansprakelijk te houden. Hoe zit dat nu als je schade lijdt door vuurwerk, ben je daarvoor verzekerd of kun je die schade op andere wijze claimen?

Brandschade

Je komt bij je auto en deze heeft brandschade opgelopen door toedoen van vuurwerk. Een vuurpijl heeft de route omhoog eerdere afgebogen en is op de auto uiteengespat. Hierdoor is er brandschade op je auto ontstaan. Op een autoverzekering met dekking volledig of beperkt casco wordt schade door brand vergoed. Per verzekeraar kunnen er wel verschillen zijn wat de definitie is van brand. Zo wordt alleen lakschade door vuurwerk doorgaans niet als brandschade gezien.

Vandalismeschade

Wordt er opzettelijk schade aan je auto toegebracht met vuurwerk, dan spreken we over vandalismeschade. Er wordt bijvoorbeeld vuurwerk in de uitlaat gestopt. De schade die daardoor ontstaat aan de ‘knal’pijp wordt gezien als vandalismeschade. Schade veroorzaakt door vandalisme is alleen gedekt op volledig cascodekking (all risks) en heeft doorgaans ook invloed op de no-claim en opgebouwde schadevrije jaren.

Het verhalen van vandalismeschade is geen simpele klus. Alles valt of staat met het bekend zijn van de dader en de dikte van zijn portemonnee. Als de dader onder de 14 jaar is, wordt het verhalen eenvoudiger, mits de ouders beschikken over een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. De schade kan dan geclaimd worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Opzettelijk toegebrachte schade veroorzaakt door kinderen is namelijk verzekerd.

Letselschade door vuurwerk

Als één van de vele omstanders sta je te genieten van het mooie siervuurwerk. Eén van de vuurpijlen neemt een plotseling een onvoorziene wending en heeft het op jou voorzien. Je wordt geraakt door de pijl met letselschade tot gevolg. De letselschade zou je willen claimen op de persoon die het vuurwerk afstak. In de drukte van nieuwjaarsnacht is dat al de eerste uitdaging om te achterhalen. Wie stak het vuurwerk af en zijn daar getuigen van?

Stel je hebt de persoon gevonden dan is hij/zij niet per definitie aansprakelijk voor de letselschade die jij hebt opgelopen door ‘zijn’ vuurwerk. Als het vuurwerk op de juiste wijze is afgestoken, aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan, dan is er geen aansprakelijkheid dus geen plicht om uw schade te vergoeden. Was de vuurpijl niet in een stevige houder of fles gezet of werd het vuurwerk zomaar ‘weggegooid’ na het aansteken dan is er sprake van onzorgvuldig handelen en levert dat wel aansprakelijkheid op.

Ook in dit geval zou de dader aanspraak kunnen doen op zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, ervan uitgaande dat die verzekeringspolis is afgesloten. Komt echter naar voren dat er sprake is van opzet en is de dader ouder dan 14 jaar dan zal de verzekeraar de schadeclaim afwijzen en zal hij/zij zelf de schade moeten vergoeden die door zijn handelen is ontstaan. In dat geval ben je als slachtoffer afhankelijk van de financiële positie van de dader.

Heb je letselschade door vuurwerk opgelopen en weet je niet wat te doen? Onze letselspecialisten kunnen je ook daarover adviseren en indien er verhaalsmogelijkheden zijn je daarin bijstaan.

Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Dus wees voorzichtig. Zet als het kan de auto binnen en neem zelf een veilige afstand tot het vuurwerk dat wordt afgestoken.

Fijne jaarwisseling!