Wanneer zorgen schades voor een hogere premie?

25/05/2018
hogere premie bij schade

Door het claimen van schade op de autoverzekering verliest u schadevrije jaren, maar niet altijd. Sommige schades zorgen namelijk niet voor een hogere premie voor de autoverzekering. Welke schades wel en welke schades niet?

Bij schade aan uw auto denkt u waarschijnlijk gelijk aan een aanrijding met een andere auto. Dit soort schades gaan ten laste van uw schadevrije jaren. Door het claimen op uw autoverzekering verliest u in één keer vijf schadevrije jaren, behalve als de uitkering verhaald kan worden op de tegenpartij. Hoe zit het met andere schadeoorzaken?

Hoe zit het bij schades door een brand?

Als uw auto minimaal WA beperkt casco verzekerd is, biedt de autoverzekering dekking tegen brand. Het maakt hierbij niet uit of de brand is ontstaan door bijvoorbeeld brandstichting of door een ontsteking onder de motorkap. Door brand is de kans groot dat de auto onherstelbaar beschadigd raakt. Het claimen van zulke schades heeft geen effect op de opgebouwde schadevrije jaren.

Aanrijding met een object

Bij schades door een aanrijding gaat de claim ten laste van de schadevrije jaren. Het maakt niet uit of u tegen een andere auto of bijvoorbeeld een vluchtheuvel rijdt. Het ligt alleen anders als u de schade kunt verhalen op de verantwoordelijke van een schade. Bij een aanrijding met een object zal dat niet snel het geval zijn. Toch zijn er mogelijkheden. Stel, u rijdt op de openbare weg en ineens komt één van uw banden in een gat in de weg terecht. Daardoor verliest u de macht over het stuur en botst tegen een vluchtheuvel aan. In bepaalde gevallen kan de beheerder van de weg aansprakelijk gesteld worden voor de schade, maar in de praktijk blijkt dat het verhalen van schade op de wegbeheerder meestal niet lukt. Er moet de wegbeheerder namelijk wel iets te verwijten zijn. Normaal gesproken krijgt u dus minder schadevrije jaren door een aanrijding met een object.

Aanrijding met loslopende dieren

Aanrijdingen kosten u schadevrije jaren, behalve aanrijding met dieren. Deze schade krijgt u uitgekeerd als de auto minimaal WA beperkt casco verzekerd is. De claim heeft geen invloed op het aantal schadevrije jaren. Er kunnen zich wel vreemde situaties voordoen. Als u bijvoorbeeld uitwijkt voor een overstekend hert en u raakt een boom, dan heeft de schadeclaim wel invloed. De verschillen zijn nog groter. Want de WA beperkt casco autoverzekering biedt in dat geval geen dekking. Alleen de WA + volledig casco.

Schade door diefstal of inbraak

Ook inbraak en diefstal zijn verzekerd met minimaal de WA + beperkt casco. Na een claim op de autoverzekering krijgt u geen hogere premie voorgeschoteld in het nieuwe verzekeringsjaar. Schades aan de auto door (een poging tot) inbraak, valt ook onder deze noemer.

Niet alles schades zorgen dus voor een hogere premie voor de autoverzekering.