Hoelang mag een tegenpartij over een schadeafwikkeling doen?

14/11/2016
hoe lang mag een verzekeraar erover doen

Een schade is vervelend. Helemaal wanneer de afwikkeling op zich laat wachten. Met enige regelmaat krijgt 112schade.nl vragen van cliënten over de snelheid van handelen van de tegenpartij. Hoe lang mag die er eigenlijk over doen?

Wanneer u een schade op een tegenpartij wilt verhalen, zult u de schuld van deze tegenpartij met wettelijk en overtuigend bewijs aan moeten tonen. De tegenpartij – in de meeste gevallen de verzekeraar – moet vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om een reactie op de gestelde claim te krijgen van haar verzekerde.

Hier loopt het vaak spaak. Hoewel een verzekerde conform de polisvoorwaarden verplicht is te reageren op een schadeclaim, blijkt deze dat in veel gevallen (bewust of onbewust) niet te doen.

Door beide partijen ondertekend schadeformulier

Mocht de verzekerde van de aangesproken verzekeraar niet reageren, dan kan een door beide partijen ondertekend schadeformulier volstaan als een wettelijk en dwingend bewijs. De verzekeraar zal de schade dan, wanneer de toedracht duidelijk is, moeten afwikkelen op basis van het schadeformulier. Met of zonder reactie van haar eigen verzekerde.

Getuigenverklaring

Mocht het schadeformulier niet door beide partijen zijn ondertekend of de toedracht niet duidelijk zijn, dan is een getuigenverklaring erg nuttig. Hieruit moet dan duidelijk de schuld van de tegenpartij blijken.

Binnen drie maanden een standpunt innemen

Volgens artikel 4:70 lid 6 WFT 7 neemt de aangesproken (auto-)verzekeraar uiterlijk drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid in.

Soms wacht de verzekeraar nog op informatie van andere organisaties of personen. Denk bijvoorbeeld aan een proces-verbaal van de politie, een getuigenverklaring of een reactie van haar eigen verzekerde. In dat geval mag de verzekeraar een voorlopige beslissing nemen door bijvoorbeeld ‘onder voorbehoud’ aansprakelijkheid te erkennen. De verzekeraar geeft daarbij precies aan op basis van welke ontbrekende informatie haar beslissing wellicht alsnog kan wijzigen.

De verzekeraar wijst de aansprakelijkheid alleen af, indien dat in redelijkheid verdedigbaar is.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief