Gaybrapad gevaarlijk?

12/12/2016
gaybrapad

gaybrapadSteeds meer Nederlandse gemeenten brengen regenboogzebrapaden aan op één of meerdere plekken binnen de bebouwde kom. Het regenboogzebrapad, ook wel “gaybrapad” genoemd, geldt als symbool voor tolerantie en dan in hoofdzaak met betrekking tot de homo-emancipatie. Maar heeft zo’n bont gekleurd zebrapad wel enige juridische waarde en wat betekent dat voor de geldende verkeersregels op of bij een dergelijke oversteekplaats?

Krachtens het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) moet een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) bestaan uit witte strepen.  Het regenboogzebrapad zonder witte strepen voldoet dus niet aan deze gestelde inrichtingseis.

De verkeersregels die gelden op of bij een officiële voetgangersoversteekplaats (zebrapad) zijn vastgelegd in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Dat zij er minimaal drie.

Artikel 12 RVV

Het is verboden een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats in te halen.

Artikel 23 RVV

De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan.

Artikel 49 lid 2 RVV

Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een

voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.
Nu het regenboogzebrapad niet voldoet aan de gestelde inrichtingseisen en derhalve niet als een officiële voetgangersoversteekplaats kan worden gezien zijn bovenvermelde verkeersregels officieel niet van toepassing. Dit leidt tot onduidelijkheid, verwarring en heeft bovendien consequenties voor de juridische afhandeling van ongevallen die op of nabij een dergelijke bont gekleurde oversteekplaats plaatsvinden.

Artikel 185 WVW

Een voetganger heeft onder Artikel 185 van de Nederlandse Wegenverkeerswet 1994 (artikel 185 WVW) een bescherming. Artikel 185 WVW regelt de aansprakelijkheid van de eigenaar van een motorrijtuig bij een aanrijding met een niet-motorrijtuig (zoals fietsers, voetgangers, huizen, vangrails, bomen, lantaarnpalen en wegmeubilair. Ook als het zebrapad niet voldoet aan de gestelde eisen. Het probleem kan echter ontstaan wanneer de voetganger op een “gaybrapad” wordt aangereden door een andere zogenaamde “zwakkere” verkeersdeelnemer zoals een fiets. In dat geval kan de voetganger geen aanspraak maken op artikel 185 WVW maar ook niet op het feit dat hij zich bevond op een zebrapad met de daarbij behorende regels.

Lees ook ons artikel: :” Is artikel 185 nog wel van deze tijd“. Of Automobilist of bestuurder van een scooter kansloos bij Artikel 185 WvW? Absoluut niet!

Het is natuurlijk wachten op de eerste rechtszaak, waarbij de jurisprudentie zal uitwijzen hoe de rechtelijke macht tegen het gaybrapad aankijkt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief