Extra kosten bij schade verhalen voor verzekerde of verzekering?

17/07/2013

schade verhalenHet gebeurt steeds vaker dat verzekerden de hulp inschakelen van hun verzekeringsadviseur bij het schade verhalen op derden, ook al is dit geen verplichting voor de adviseur in kwestie. Dit stelt Bureau D&O, een bureau dat zich onderscheidt in het managen van informatie voor veel financiële dienstverleners. Verder kan de consument gebruik maken van 112schade.nl;  een gratis verhaalservice van schade, ongeacht welke verzekeraar of tussenpersoon men verzekerd is.  

Vergoeding voor onverplicht schade verhalen

De aanleiding voor de discussie is de casus die Bureau D & O in een nieuwsbrief aan haar lezers heeft voorgelegd. Hierin wordt de vraag gesteld wie voor de kosten op moet draaien als een intermediair extra geld rekent voor het in kaart brengen van de werkzaamheden naast een schade als deze is afgewezen door de verzekeringspartij van de derde. Als voorbeeld wordt een situatie aangegeven waarbij iemand schade heeft gereden waarvoor een andere partij verantwoordelijk is. Het intermediair helpt met het schrijven van een motivatie en de verzekerde onderbouwt dit met foto’s. Op grond van deze motivatie erkent de verzekeringspartij van de derde uiteindelijk de aansprakelijkheid van de verzekerde. De kosten voor het helpen met schrijven van de motivatie wordt uiteindelijk niet uitbetaald en zijn dus voor de klant en daar ligt de crux.

Uitgangspunt Kifid

Het standpunt van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is dat een van de uitgangspunten van het Nederlands rechtssysteem is dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij er gronden zijn om de schade op de veroorzaker te kunnen verhalen. De klant heeft gekozen het intermediair in te schakelen om hem bij te staan bij het afwikkelen van zijn schadeclaim. Deze keuze staat hem uiteraard vrij, maar de gevolgen (kosten) van deze keuze dienen in beginsel voor zijn rekening te blijven. De klant is het niet eens met dit uitgangspunt en zoekt het een stap hogerop. Het blijft de vraag in deze situaties voor wiens rekening de kosten zijn die de desbetreffende adviseur maakt. Inmiddels heeft Bureau D & O brancheorganisatie Het Verbond van Verzekeraars en Financieel College Adfiz opgeroepen een oplossing te vinden voor dit soort situaties omdat deze in de praktijk veelvuldig voorkomen. Hier voelt Het Verbond vooralsnog weinig voor en geeft aan dat alleen in zeer complexe zaken een vergoeding gerechtvaardigd kan zijn omdat dan deskundigheid in zo’n geval een toegevoegde waarde kan hebben.

112schade.nl verhaalt al kosteloos schade voor klant

De discussie wie verantwoordelijk is voor financiële genoegdoening is voor 112schade.nl helemaal niet van toepassing. Bij 112schade.nl staat het belang van de klant centraal. Wanneer u alleen een dekking heeft tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) is materiële schade aan uw eigen voertuig niet gedekt. Uw eigen verzekeringsmaatschappij zal de schade niet vergoeden en ook niet voor u verhalen. 112schade.nl neemt geheel kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling, en gaat namens u proberen de materiële en de letselschade te verhalen op de tegenpartij. Ook intermediairs mogen geheel kosteloos gebruik maken van de service van 112schade.nl en kunnen de schade van hun cliënten ter verhaal bij 112schade.nl aanbieden.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief