Lichte daling verkeersdoden in 2012

25/04/2013
verkeersdodenEr heeft zich een lichte daling voorgedaan van het aantal verkeersdoden in 2012. Vorig jaar kwamen er in Nederland 650 mensen om het leven in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan het jaar daarvoor.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Minister Schultz van Haegen zegt dat hij samen met gemeenten, provincies en maatschappelijke partners alles op alles zet om die dalende trend voort te zetten.

Veel verkeersdoden op de fiets

Het aantal verkeersdoden in de leeftijdscategorie 80-plus is met 24,6% gedaald. Daartegenover staat dat het aantal ouderen (65-plus) dat omkwam in het verkeer met 244 echter hoog is gebleven. Hierbij gaat het voornamelijk over ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65 jaar of ouder.

De meeste dodelijke slachtoffers kwamen om in een personenauto. In 2012 waren dat er 232, in 2011 ging het om 231 gevallen. Het dodental bij ongelukken met motoren, scooters, brom- en snorfietsen en gemotoriseerde invalidenvoertuigen bleef nagenoeg gelijk. Net als in 2011 is de betrokkenheid van vrachtauto’s bij ongelukken op 100- en 120-kilometerwegen ook in 2012 afgenomen.

Slachtoffers op verschillende wegen

Het aantal slachtoffers op wegen waar maximaal 60 km per uur mag worden gereden steeg van 53 naar 87. Ook op Rijkswegen nam het aantal verkeersdoden toe. In 2011 vielen er maar 14 slachtoffers op 100-kilometerwegen. In 2012 waren dit er 27. Als laatste is er ook een stijging te zien op wegen waar een maximumsnelheid van 120 km per uur geldt.

Veiligheid vergroten

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Schultz weten dat zij in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid en in vele onderzoeken samenwerkt met decentrale overheden en maatschappelijke partners om maatregelen te nemen om met name de fietsveiligheid te verbeteren. In de vorige kabinetsperiode had de minister in totaal 94 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen om de snelwegen in Nederland veiliger te maken. Het doel is om uiterlijk in 2020 het gehele rijkswegennet op het niveau van 3 RPS (Road Protection Scores)-sterren te krijgen.

Schade bij ongeluk

Slachtoffer worden van een verkeersongeluk kan flinke schade met zich meebrengen. Zowel materiële schade als letselschade. Mocht u problemen ondervinden bij het verhalen van deze schade of graag bijgestaan willen worden door een expert, dan kan 112schade.nl u helpen. Wij nemen graag geheel kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact