Oprijden Carpoolplaats IJsselstein strafbaar!

06/06/2018
carpoolplaats ijsselstein

De carpoolplaats in IJsselstein is bij iedere inwoner van IJsselstein wel bekend. Het is dè verzamelplaats vlakbij de McDonalds aan het Nelson Mandelaplein. Het is er een komen en gaan van passanten, carpoolers, ouders met sportende kinderen die verzamelen voor een uitwedstrijd. Vooral op zaterdagochtend is het zoeken naar een parkeerplaats en file bij het op- en afrijden van de carpoolplaats. Maar…wist je dat het oprijden van deze carpoolplaats strafbaar is?

Pijlen ter voorsortering

Als je goed kijkt naar de wegtekens voorafgaand aan de rotonde, zie je dat er wat mist. Bij een aansprakelijkheidsonderzoek inzake een aanrijding op deze rotonde is ons opgevallen dat de pijlen op de voorsorteerstroken naar de rotonde toe niet volledig zijn.

De meerbaans rotonde kan vanuit 3 richtingen worden benaderd via 2 rijstroken. Alleen vanaf de carpoolplaats is de rotonde benaderbaar middels 1 rijstrook.

Op de dubbele rijbanen voorafgaand aan de rotonde zijn pijlen aangebracht ter voorsortering. Vanaf geen enkele richting kun je de keuze maken om naar de carpoolplaats voor te sorteren.

Vanuit richting IJsselstein
Vanuit richting IJsselstein
Vanuit richting Nieuwegein
Vanuit richting Nieuwegein
vanuit richting Lopik
vanuit richting Lopik

Een rotonde is een kruispunt

Een rotonde wordt ook gezien als een kruispunt zoals genoemd in artikel 78 RVV. Op kruispunten met voorsorteerstroken moeten bestuurders van die voorsorteerstrook gebruik maken voor de richting naar waar men naar toe wilt. Het gerechtshof Leeuwarden heeft in een soortgelijke kwestie, een rotonde in Utrecht, uitgesproken dat de pijlen in het sorteervak vóór de rotonde de te volgen rijrichting op en na de rotonde bepalen. (uitspraak Gerechtshof van 8 november 2010 ECLI:NL:GHLEE:2010:BP5780).

Oprijden carpoolplaats is strafbaar

In het licht van deze uitspraak zou de carpoolplaats van IJsselstein dan officieel niet bereikbaar zijn. Sterker nog, iedere bestuurder die vanuit welke richting ook de carpoolplaats oprijdt, is vanwege het overtreden van artikel 78 RVV strafbaar en kan daarvoor worden bekeurd. In de betreffende casus betrof de sanctie van €150,-. Dat kan bij het vele gebruik van de  carpoolplaats op zaterdagochtend voor de politie een drukke bezigheid worden.

Provincie Utrecht

Het Nelson Mandelaplein ligt officieel niet op grondgebied van de gemeente IJsselstein. De rotonde is in eigendom en beheer bij de Provincie Utrecht. Wij hebben de Provincie Utrecht verzocht om naar deze verkeerssituatie te kijken en de wegtekens te corrigeren. De provincie heeft aangegeven de wegmarkering aan te passen.

Update carpoolplaats

Inmiddels heeft de Provincie Utrecht de pijlen aangepast en is de carpoolplaats weer legaal bereikbaar.