Carpoolplaats IJsselstein nu legaal bereikbaar!

17/10/2018
rotonde ijsselstein

Voor de zomer hebben wij in een artikel gewijd aan de meerbaans rotonde en de verkeersregels die daarop van toepassing zijn. De praktijk leert ons namelijk dat het de weggebruiker soms duizelt vanwege de verschillende soorten rotondes. Daarnaast blijkt dat niet iedere rotonde op een juiste wijze is ingericht. Het Nelson Mandelaplein in IJsselstein was daar een voorbeeld van. Was…, want inmiddels heeft de Provincie Utrecht de verkeerstekens voorafgaand aan de rotonde aangepast.

Om extra aandacht te vragen voor de meerbaans rotonde pikten wij het Nelson Mandelaplein eruit. Bij een aansprakelijkheidsonderzoek inzake een aanrijding op deze rotonde was ons opgevallen dat de pijlen op de voorsorteerstroken naar de rotonde toe niet volledig zijn.

Deze meerbaans rotonde kan vanuit 3 richtingen worden benaderd via 2 rijstroken. Alleen vanaf de carpoolplaats is  de rotonde benaderbaar middels 1 rijstrook.

Op de dubbele rijbanen voorafgaand aan de rotonde zijn pijlen aangebracht ter voorsortering. Vanaf geen enkele richting was er echter de keuze mogelijk om naar de carpoolplaats voor te sorteren.

Inmiddels verleden tijd, want door alle aandacht voor de rotonde naar aanleiding van onder andere de artikelen in het AD heeft de Provincie Utrecht woord gehouden en de situatie verbeterd. De voorsorteerpijlen zijn aangepast.

rotonde ijsselstein oud

rotonde ijsselstein oud 2

Waar maken we ons eigenlijk druk over?

Dat kun je je afvragen. Het antwoord is echter simpel. Er zijn teveel verschillende soorten rotondes, de weggebruiker heeft daar al moeite genoeg mee in het huidige drukke verkeersbeeld. Als dan ook nog blijkt dat de wegtekens niet compleet of niet juist zijn, dan is het vragen om een ongeval. Een ongeval die te voorkomen is door het aanbrengen van de juiste wegtekens en de weggebruiker daarop te attenderen.

Met het aanleggen van rotondes heeft de wegbeheerder een vlottere verkeersdoorstroming beoogd. Het voorafgaand aan de rotonde(meerbaans) aanbrengen van voorsorteerstroken is daarbij gedaan om het van rijbaan wisselen c.q. weven op de rotonde tegen te gaan. ‘Het verkeer dat de rotonde oprijdt, verkeert niet langer in onzekerheid over de mogelijke strookwisselingen van verkeer op de rotonde, waardoor de capaciteit vanaf de toeritten groter is’ (Turbopleinen: Een beproefd concept in een nieuw jasje’ van ir L.G.H. Fortuijn en ir P.J Carton,)

Een rotonde wordt ook gezien als een kruispunt zoals genoemd in artikel 78 RVV. Op kruispunten met voorsorteerstroken moeten bestuurders van die voorsorteerstrook gebruik maken voor de richting naar waar men naar toe wilt. Het gerechtshof heeft in een soortgelijke kwestie, een rotonde in Utrecht, uitgesproken dat de pijlen in het sorteervak vóór de rotonde de te volgen rijrichting op en na de rotonde bepalen. (uitspraak Gerechtshof van 8 november 2010 ECLI:NL:GHLEE:2010:BP5780).

Maak daarom je keuze van de te volgen richting voorafgaand aan de rotonde en wissel niet meer van keuze op de rotonde zelf.  Indien iedereen zich daaraan houdt, houdt men zich niet alleen aan artikel 78 RVV maar wordt daarnaast ook een mogelijke aanrijding voorkomen. Wil je de rotonde driekwart nemen, de derde afslag, dan rijd je de rotonde op vanaf de linkse rijstrook. Zo kom je niet onnodig in de knel met het verkeer dat vanaf de linkse rijstrook de rotonde bij de tweede afslag wilt verlaten en wordt de verkeersdoorstroming niet onderbroken.

Voor de inwoners uit IJsselstein en omgeving in ieder geval goed nieuws! Op zaterdagochtend kan nu zonder risico van een bekeuring de carpoolplaats worden benut om te verzamelen met het voetbal- of hockeyteam. Daarnaast kan er ’s ochtends op de carpoolplaats onbezorgd de koffie worden genuttigd bij de koffietruck om vervolgens scherp achter het stuur te zitten.