Bellende fietser niet meer onschendbaar in het verkeer. Boete € 95,-

29/06/2019

Artikel 185 WVW is het artikel in onze Wegenverkeerswet dat bij de afwikkeling van schadegevallen het meest tot onbegrip en frustratie leidt. Dit artikel biedt onder andere de fiets en voetganger (de niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer) een verregaande vorm van bescherming wanneer deze verkeersdeelnemer een ongeval overkomt met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer als tegenpartij. Vandaag de dag is het bijna gebruikelijk om de op fiets te bellen en niet met het verkeer bezig te zijn. Eerder vroegen wij ons al af of artikel 185 WvW dan nog wel van deze tijd is.

Niet artikel 185 WvW wordt aangepast, maar de fietser wordt wel op een ander punt gelijkgetrokken met het gemotoriseerd verkeer. De minister van Infrastructuur en Waterstaat C. van Nieuwenhuizen Wijbenga heeft een wetsvoorstel ingebracht om ook het gebruik van de telefoon op de fiets te verbieden. Het voorstel gaat in op 1 juli 2019. Wij doen onze duim omhoog voor deze wetswijziging.

Artikel 61a RVV zal daarvoor worden gewijzigd met de volgende tekst:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Niet alleen wordt nu het gebruik van de telefoon verboden tijdens het besturen van alle voertuigen, voorheen werd alleen benoemd een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig, het verbod geldt daarnaast voortaan voor het vasthouden van alle mobiele elektronische apparaten. Dus tabletcomputers, digitale foto- en videocamera’s, e-readers, laptops, mobiele navigatieapparaten, mobiele televisies en mediaspelers met een video- of audiofunctie vallen er in ieder geval onder. Dit biedt tevens ruimte voor toekomstige apparatuur. De wet is daarmee aangepast aan deze tijd en gelijk klaar voor toekomstige ontwikkelingen.

Het is dus verboden om tijdens het besturen van een voertuig, ook de fiets, de telefoon te gebruiken. Het mag dus nog wel tijdens het stilstaan met de fiets, je bent dan immers niet aan het (be)sturen.

Bellen op de fiets, zoeken naar de Play list op spotify, kijken van YouTube filmpjes, nog even een appje sturen en dat terwijl er aan het steeds drukker wordende verkeer wordt deelgenomen. Voorheen (nu) kon een bellende fietser al wel worden aangesproken op basis van artikel 5 WvW. Ook het bellen op de fiets zorgt immers voor hinder of gevaar in het verkeer. Ondanks dat wordt te vaak onterecht naar artikel 185WvW gewezen om de vordering van de automobilist de deur te wijzen. Dit valt de bestuurder van de auto niet uit de leggen als zijn enige verwijt betreft het besturen van een motorvoertuig.

Nu artikel 61a RVV wordt aangepast zal het makkelijker worden om het gebruik van het mobiele apparaat te herkennen. Simpelweg het vasthouden van de telefoon is al strafbaar en levert ook in het civiele traject eerder (eigen)schuld op aan het ontstaan van een aanrijding. De beschermende status van de fietser in het verkeer wordt dus minder en het handsfree bellen wordt voor alle voertuigen gelijkgetrokken.

Een overtreding levert de fietser een boete op van € 95,-.

Totdat alle voertuigen autonoom kunnen rijden, moeten we met volledige aandacht aan het verkeer deelnemen.